Zlecenie 8671128 - Usługa przygotowania do druku, druku i dostawy Wydawnictwa...

   
Zamówienie 8671128 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-24
przedmiot zlecenia
Usługa przygotowania do druku, druku i dostawy Wydawnictwa Samorządowego Powiatu Łęczyńskiego Ziemia Łęczyńska.
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8863434 2022-05-12
godz. 11:00
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) przez okres 48 miesięcy Numer referencyjny: BDG-V.2610.7.2022.KG 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi centralnego...
8888839 2022-05-18
godz. 23:59
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ST. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ. Dostawy książek i materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn.. Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej numer projektu: RPLD.11.03.0...
8895986 2022-05-19
godz. 10:00
GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ Usługa polegająca na zakupie wraz z dostawą nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami do bibliotek szkolnych, i placówek wychowania przedszkolnego, zgo...
8854324 2022-05-20
godz. 10:00
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Zakup usługi druku Numer referencyjny: DZA-DZAZZP.2610.10.2022 Przedmiotem zamówienia podstawowego jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi druku dla minimum 1 000 użytkowników oraz w...
8900262 2022-05-20
godz. 23:59
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY ŻALUZJE ADAM HALICKI Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Katarzyna Buraczewska "ŻALUZJE" Zakład Produkcyjno-Usługowy Zadanie I : Kompleksowy rebranding marki Usługa doradcza w zakresie usprawnień podstawowy...
8903672 2022-05-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET RZESZOWSKI Świadczenie usług w zakresie redakcji językowo-stylistycznej i korekty publikacji naukowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego-300 arkuszy wydawniczych z planu wydawniczego na rok 2022.
8905111 2022-05-25
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE Zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych –w ilości 10 sztuk oraz ulotek informacyjnych w ilości 1000 sztuk, na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w projekcie: „Budowa ście...
8907899 2022-05-25
godz. 23:59
MIEJSKI DOM KULTURY W STALOWEJ WOLI Przebudowa w wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Zamówienie obejmuje opracowanie graficzne, korek...
8908292 2022-05-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE Zakup wraz z dostawą druków dla potrzeb Szpitala Część 1: Pakiet nr I – Druki Część 2: Pakiet nr II – Recepty Część 3: Pakiet nr III – Książki medyczne EZ/215/31/2022
8905078 2022-05-31
godz. 12:00
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY DOM NA SZLAKU IM. GEN.TADEUSZA KUTRZEBY Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Priorytet 3 dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Załuskowie