Przetarg 7321352 - Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7321352 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie pers
onelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” Numer referencyjny: SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2020
Część 1Część 1, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii – aspekty kliniczne Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 2Część 2, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii – aspekty kliniczne Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 3Część 3, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków psychotropowych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 4Część 4, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków psychotropowych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 5Część 5, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Wpływ leków psychotropowych na stan somatyczny – podstawy /np. objawy uboczne, ryzyko zatrucia i związane z przedawkowaniem Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 6Część 6, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Wpływ leków psychotropowych na stan somatyczny – podstawy /np. objawy uboczne, ryzyko zatrucia i związane z przedawkowaniem Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 7Część 7, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia psychiczne lub psychopatologiczna manifestacja(ostra i przewlekła) zaburzeń i chorób z uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, hormonalnych, metabolicznych, onkologicznych, kardiologicznych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 8Część 8, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia psychiczne lub psychopatologiczna manifestacja(ostra i przewlekła) zaburzeń i chorób z uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, hormonalnych, metabolicznych, onkologicznych, kardiologicznych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 9Część 9, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologia bólu: Bóle psychogenne i bóle o przyczynach organicznych. Bóle związane z nagłymi stanami zagrażającymi życiu Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 10Część 10, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologia bólu: Bóle psychogenne i bóle o przyczynach organicznych. Bóle związane z nagłymi stanami zagrażającymi życiu Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 11Część 11, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej o najczęstszych chorobach somatycznych i stanach nagłych uwzględniających psychologicznego funkcjonowania chorego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 12Część 12, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej o najczęstszych chorobach somatycznych i stanach nagłych uwzględniających psychologicznego funkcjonowania chorego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 13Część 13, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologiczna adaptacja do przewlekłych chorób somatycznych z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 14Część 14, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologiczna adaptacja do przewlekłych chorób somatycznych z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 15Część 15, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe badania laboratoryjne, obrazowe i elektrofizjologiczne w medycynie, ich znaczenie diagnostyczne (także z uwzględnieniem psychiatrii) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 16Część 16, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe badania laboratoryjne, obrazowe i elektrofizjologiczne w medycynie, ich znaczenie diagnostyczne (także z uwzględnieniem psychiatrii) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 17Część 17, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii (w tym dzieci i młodzieży) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 18Część 18, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii (w tym dzieci i młodzieży) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 19Część 19, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej na temat etiopatogenezy, symptomatologii i leczenia chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem wieku dziecka, przebiegu (ostrego i przewlekłego) oraz obszaru choroby Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 20Część 20, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej na temat etiopatogenezy, symptomatologii i leczenia chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem wieku dziecka, przebiegu (ostrego i przewlekłego) oraz obszaru choroby Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 21Część 21, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Pojęcie normy i patologii psychicznej Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 22Część 22, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Pojęcie normy i patologii psychicznej Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 23Część 23, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 24Część 24, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 25Część 25, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń osobowości i zachowania (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 26Część 26, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń osobowości i zachowania (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 27Część 27, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 28Część 28, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 29Część 29, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń psychotycznych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 30Część 30, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń psychotycznych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 31Część 31, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny innych zaburzeń: organicznych i zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 32Część 32, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny innych zaburzeń: organicznych i zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 33Część 33, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zmiany w obrazie klinicznym Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 34Część 34, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zmiany w obrazie klinicznym Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 35Część 35, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia i dysfunkcje życia seksualnego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 36Część 36, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia i dysfunkcje życia seksualnego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 37Część 37, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Cechy i stopnie zaburzeń rozwoju psychicznego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 38Część 38, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Cechy i stopnie zaburzeń rozwoju psychicznego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 39Część 39, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: definiowanie i rozpoznawanie objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych oraz psychotycznych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 40Część 40, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: definiowanie i rozpoznawanie objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych oraz psychotycznych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 41Część 41, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne różnicowanie zaburzeń psychicznych i zachowania Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 42Część 42, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne różnicowanie zaburzeń psychicznych i zachowania Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 43Część 43, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: wykorzystywanie wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu człowieka we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 44Część 44, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: wykorzystywanie wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu człowieka we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 45Część 45, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne przeprowadzenie badania psychologicznego diagnostycznego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
Część 46Część 46, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne przeprowadzenie badania psychologicznego diagnostycznego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
kody CPV 80320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się