Przetarg 7483947 - Usługa przeprowadzenia kursów informatycznych Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7483947 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-15
przedmiot ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia kursów informatycznych
Numer referencyjny: ZP/05/2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowad
zenia kursów informatycznych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kursy Microsoft
Przedmiotem zamówienia są Kursy Microsoft, z podziałem na: część nr 1a: Warsztaty Microsoft Server 2016, część nr 1b:MS 20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services oraz MS 50255 Managing Windows Environments with Group Policy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Kursy CISCO
Przedmiotem zamówienia są Kursy CISCO: - Warsztaty Cisco Unified Communications Manager Express, - Kurs Configuring BGP on Cisco Routers, - Kurs Troubleshooting and Maintaing Cisco IP Networks (300-135) - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Kursy Palo Alto
Przedmiotem zamówienia są Kursy Palo Alto: - Palo Alto Firewall: Konfiguracja i zarządzanie (PAN-EDU-210) - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Kursy Skywan
Przedmiotem zamówienia są Kursy Skywan: - SKYWAN 5G Network commissioning & operation advanced level-NDS9250 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 5 Nazwa: Kursy Postgres
Przedmiotem zamówienia są Kursy Postgres: - Postgres Foundations of PostgreSQL Administration, - Postgres Advanced of PostgreSQL Administration - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Część nr: 6 Nazwa: Kursy Oracle
Przedmiotem zamówienia są Kursy Oracle: - Oracle SQL – poziom podstawowy Administracja bazą danych Oracle - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80533100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się