Przetarg 7388035 - Usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7388035 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-16
przedmiot ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu
Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy
Numer referencyjny: 075.1.1.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” powtórne dla dwóch części
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: a/ Część I- Kurs spawania dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 153 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników całego kursu: łącznie 20 osób. b/ Część II – Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 134 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników na kurs: łącznie 20 osób. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kurs spawania dla uczniów
1. Część I- Kurs spawania dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 153 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników całego kursu: łącznie 20 osób 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów
1 Część II – Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów Łączna liczba godzin na kurs: 134 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników na kurs: łącznie 20 osób 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000, 80531200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się