Przetarg 9002286 - Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w...

   
Analizuj Zamówienie 9002286 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Re
alizacja szkoleń personelu medycznego (...). TP-169/22/KT

1) Przedmiotem zamówienia jest:Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkoleń dla pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2 do SWZ

TP-169/22/KT
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80511000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9097234 2022-08-17
godz. 10:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku Część 1: Szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji dla nauczycieli oraz zapewnieni...
9086181 2022-08-17
godz. 15:00
URZĄD GMINY ZAWIERCIE Przedmiotem zamówienia jest usługa indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Gminy Zawiercie w ramach projektu „Plan Rozwoju Lokalnego na la...
9098861 2022-08-17
godz. 23:59
PODLASKI SEJMIK OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PB Dostępna Postępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia: „Tworzenie i wdrażanie dostępnych procedur związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościam...
9101528 2022-08-18
godz. 09:00
POTEST SP. Z O.O. Lekcja;Enter 1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji trenera regionalnego TIK (kod CPV 80000000-4 Usługa edukacyjne i szkoleniowa). Zamówienie ma charakter usługi społeczne...
9094190 2022-08-18
godz. 12:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Tworzenie stron internetowych zgodnie z WCAG” dla pracowników Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Szczegółowe o...
9088701 2022-08-22
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WSFiZ bez barier - #TAK! DOSTĘPNI Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu bibliotecznego (dalej System), w szczególności: 1) wdrożenie Systemu, 2) organizacja i realizacja szkol...
9109471 2022-08-26
godz. 12:00
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GDYNI Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych podczas (nie)konferencji Kierunek-Wizerunek dla pracowników bibliotek, w ramach projektu Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, ...
9101951 2022-08-31
godz. 15:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne-trening higieny osobistej i otoczenia domowego-pielęgniarka, higienistka organizowanego w ramach realizacji projektu pn. Aktywna rodzina-wsparcie ...
9083133 2022-09-06
godz. 11:00
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE Wyłonienie Beneficjenta poddz. 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym „Dobre prakty...
9068653 2022-09-15
godz. 09:00
POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SP. Z O.O. Dostawa i montaż robotów edukacyjnych na potrzeby Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku Numer referencyjny: DOP.260.18.1.2022.DB 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ...