Zlecenie 8444917 - Usługa polegająca na wykonaniu Analizy stabilności...

   
Zamówienie 8444917 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-07
przedmiot zlecenia
Usługa polegająca na wykonaniu Analizy stabilności chemicznej obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla TAURON Wydo
bycie S.A. – ZG Janina
branża Laboratoria, Ekologia, środowisko
podbranża ekspertyzy, prognozy, usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ekspertyzy, prognozy , usługi laboratoryjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8446790 2021-10-18
godz. 10:00
NOVASELL SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wybór 2 osób na stanowisko Technika. Do zadań na stanowisku Technika należeć będzie: - obsługa techniczna pieców, w tym monitorowanie parametrów pracy pieca, - pr...
8446072 2021-10-18
godz. 12:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła występujących na obszarze całego m.st. Warszawy zgodnie z wymogami Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieck...
8449990 2021-10-18
godz. 23:59
UNIWERSYTET KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Celem projektu Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF jest zwiększenie możliwości wydłużeni...
8457643 2021-10-19
godz. 12:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE Przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu od strony działki wodnej oraz opracowanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego w celu określenia warunków posadowieni...
8457945 2021-10-20
godz. 23:59
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ W POZNANIU Messor – Elektryczny, Innowacyjny, Energooszczędny Pojazd Użytkowy ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/POIR/2021 SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY Zatrudnienie na umowę zlecenia Specjalisty inżyniery...
8459039 2021-10-21
godz. 12:00
INPHOTECH SP. Z O.O. Autonomiczny system światłowodowego quasi rozłożonego czujnika temperatury służącego do pomiaru temperatury gruntu 1. Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy Specjalista ds. ...
8465141 2021-10-24
godz. 00:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU udzielanie świadczeń zdrowotnych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 EURO, na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku ...
8463076 2021-10-25
godz. 11:30
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Usługi przeprowadzenia testów w zakresie dojrzałości technologicznej i wykorzystania w narzędziu planowania podróży i poruszania się WTP, urządzeń i rozwiązań mogących wspierać funkcjonalnoś...
8439387 2021-11-08
godz. 10:00
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY WYKONANIE BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA POTRZEB KONTROLI CZASOWYCH ZMIAN STANU GLEB, GRUNTÓW ORAZ WÓD PODZIEMNYCH W OBRĘBIE OBSZARU PROWADZONEJ REMEDIACJI Numer referencyjny: WIS.261.8.2021.AA Pr...
8455846 2021-11-12
godz. 23:59
SATREVOLUTION S.A. Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC. Przedmiotem zamówienia jest wynajem oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych 1 szt. Specyfika...