Przetarg 8380354 - Usługa polegająca na świadczeniu poradnictwa...

   
Analizuj Zamówienie 8380354 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-07
przedmiot ogłoszenia
Usługa polegająca na świadczeniu poradnictwa psychologicznego oraz terapii psychologicznej w gminach Stanin, Krzywda (powiat ł
ukowski)

Część 1: Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest usługa polegającej na świadczeniu poradnictwa psychologicznego, indywidualnego, stacjonarnego i mobilnego w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do SWZ.

Część 2: Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu poradnictwa w zakresie terapii stacjonarnej oraz mobilnej świadczonej w Gminie Stanin i Gminie Krzywda (powiat łukowski).

DZPR.MW.2311.20.2021
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
kody CPV 85121270
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się