Przetarg 9071860 - Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny:...

   
Analizuj Zamówienie 9071860 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-07-27
przedmiot ogłoszenia
Usługa Poczty Firmowej w Krakowie Numer referencyjny: CZ.26.440.2022.DTW
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczt
a Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków.
Usługa F - usługa polegająca na:
a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do:
- przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi,
- załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe,
- wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie,
określona w harmonogramach realizacji usługi F (odpowiedni załącznik 1 do wzoru umowy) dla poszczególnych części.
Usługa F - UP Kraków 4 Część nr 1 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usługa F - usługa polegająca na: a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, - załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe, - wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie, 2.Obszar, na którym znajdują się miejsca przyjęcia (odbioru) przesyłek, termin przyjęcia do przewozu przesyłek, miejsce wyładowania przyjętych przesyłek oraz termin wyładowania przyjętych przesyłek - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dla części 1) do wzoru umowy - Harmonogramem realizacji usługi F. Maksymalna liczba obsłużonych punktów (z prawem opcji) wynosi 56 400. Liczba obsłużonych punktów objęta tzw. zamówieniem podstawowym 39 480 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) Wolumen zamówienia: 28 200 szt. obsług, w tym: - ilości gwarantowane: 19 740 szt. obsług, prawo opcji: 8 460 szt. obsług 2)Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy.
Usługa F - UP Kraków 23 Część nr 2 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usługa F - usługa polegająca na: a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, - załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe, - wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie, 2.Obszar, na którym znajdują się miejsca przyjęcia (odbioru) przesyłek, termin przyjęcia do przewozu przesyłek, miejsce wyładowania przyjętych przesyłek oraz termin wyładowania przyjętych przesyłek - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dla części 2) do wzoru umowy - Harmonogramem realizacji usługi F. Maksymalna liczba obsłużonych punktów (z prawem opcji) wynosi 30 000. Liczba obsłużonych punktów objęta tzw. zamówieniem podstawowym 21 000. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) Wolumen zamówienia: 15 000 szt. obsług, w tym: - ilości gwarantowane: 10 500 szt. obsług, prawo opcji: 4 500 szt. obsług 2)Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy.
Usługa F - UP Kraków 28 Część nr 3 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usługa F - usługa polegająca na: a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, - załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe, - wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie, 2.Obszar, na którym znajdują się miejsca przyjęcia (odbioru) przesyłek, termin przyjęcia do przewozu przesyłek, miejsce wyładowania przyjętych przesyłek oraz termin wyładowania przyjętych przesyłek - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dla części 3) do wzoru umowy - Harmonogramem realizacji usługi F. Maksymalna liczba obsłużonych punktów (z prawem opcji) wynosi 26 520. Liczba obsłużonych punktów objęta tzw. zamówieniem podstawowym 18 564. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) Wolumen zamówienia: 13 260 szt. obsług, w tym: - ilości gwarantowane: 9 282 szt. obsług, prawo opcji: 3 978 szt. obsług 2)Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy.
Usługa F - UP Kraków 55 Część nr 4 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usługa F - usługa polegająca na: a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, - załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe, - wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie, 2.Obszar, na którym znajdują się miejsca przyjęcia (odbioru) przesyłek, termin przyjęcia do przewozu przesyłek, miejsce wyładowania przyjętych przesyłek oraz termin wyładowania przyjętych przesyłek - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dla części 4) do wzoru umowy - Harmonogramem realizacji usługi F. Maksymalna liczba obsłużonych punktów (z prawem opcji) wynosi 21 840 Liczba obsłużonych punktów objęta tzw. zamówieniem podstawowym 15 288. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) Wolumen zamówienia: 10 920 szt. obsług, w tym: - ilości gwarantowane: 7 644 szt. obsług, prawo opcji: 3 276 szt. obsług 2)Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy.
Usługa F - UP Kraków 73 Część nr 5 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Poczta Firmowa (usługa F) dla Regionu Dystrybucji Kraków. Usługa F - usługa polegająca na: a) przewożeniu Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - przyjęcie do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, - załadowania Przesyłek zawierających przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczenie w pojeździe, - wyładowanie Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w miejscu określonym w umowie, 2.Obszar, na którym znajdują się miejsca przyjęcia (odbioru) przesyłek, termin przyjęcia do przewozu przesyłek, miejsce wyładowania przyjętych przesyłek oraz termin wyładowania przyjętych przesyłek - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (dla części 5) do wzoru umowy - Harmonogramem realizacji usługi F. Maksymalna liczba obsłużonych punktów (z prawem opcji) wynosi 19 200 Liczba obsłużonych punktów objęta tzw. zamówieniem podstawowym 13 440. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego (do 50% wartości usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego). Jako zamówienie podstawowe, w tym konkretnym przypadku, Zamawiający rozumie maksymalną liczbę obsług punktów (z prawem opcji) z zamówienia pierwotnego. Warunki na jakich zostanie udzielone ww zamówienie z wolnej ręki: 1) Wolumen zamówienia: 9 600 szt. obsług, w tym: - ilości gwarantowane: 6 720 szt. obsług, prawo opcji: 2 880 szt. obsług 2)Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji, 3) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe, 4) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 5) Okres zamówienia maksymalnie do 6 miesięcy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 155-446157 z dnia 2022-08-12:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres,w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 19/12/2022
Powinno być:
Data: 30/12/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/08/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 164-467659 z dnia 2022-08-26:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamiast:
Obszar miasta Krakowa- (dzielnica: Podgórze Duchackie, Prokocim- Bieżanów, Podgórze, Stare Miasto, Grzegórzki)
Powinno być:
Obszar miasta Krakowa- (dzielnica: Podgórze Duchackie, Prokocim- Bieżanów, Podgórze, Stare Miasto, Grzegórzki) powiatu krakowskiego (gm. Słomniki, Sułoszowa, Skała, Jerzmanowice-Przeginia).
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamiast:
Obszar miasta Krakowa- (dzielnice: Bronowice, Zwierzyniec, Krowodrza ) i powiatu krakowskiego (gm. Liszki, Czernichów, Krzeszowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia)
Powinno być:
Obszar miasta Krakowa - (dzielnice: Bronowice, Zwierzyniec, Krowodrza ) i powiatu krakowskiego (gm. Krzeszowice, Zabierzów, Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia)
Numer sekcji: II.2.3
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamiast:
Obszar miasta Krakowa- dzielnice: (Dębniki, Łagiewniki, Borek Fałęcki, Swoszowice) i powiatu krakowskiego (gm. Skawina, Mogilany, Świątniki Górne) i obszar powiatu myślenickiego
Powinno być:
obszar miasta Krakowa- dzielnice: (Dębniki, Łagiewniki, Borek Fałęcki, Swoszowice) i powiatu krakowskiego ( gm. Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne) i obszar powiatu myślenickiego
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Zamiast:
Data: 30/12/2022
Powinno być:
Data: 03/01/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/09/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64121100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9161627 2022-09-26
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Doręczanie/odbiór przesyłek KEP miasto Poznań - 3 części_rejon 20B, rejon30B, rejon20A Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi B, polegającej na dor...
9175573 2022-09-28
godz. 10:00
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE W KRAKOWIE Część 1: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek poczt...
9171877 2022-09-28
godz. 10:00
POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na okres 24 mie...
9171027 2022-09-29
godz. 00:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE A) świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek nierejestrowanych i rejestrowanych ora...
9187355 2022-09-30
godz. 09:30
CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE Świadczenie usług pocztowych
9172522 2022-10-03
godz. 09:50
STRAŻ MIEJSKA MIASTA POZNANIA Świadczenie usług pocztowych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Poznania 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych oraz odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego w ...
9163830 2022-10-07
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych w obszarze działania RD Warszawa w podziale na 27 części Numer referencyjny: CZ.26.497.2022.DTW 1.Przed...
9194511 2022-10-10
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych (nadawanie prz...
9166773 2022-10-13
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Świadczenie usług transportowych w ramach realizacji kursów wewnątrzwęzłowych (tzw. usług G) w obszarze działania RD Warszawa (25 części) Numer referencyjny: CZ.26.487.2022.DTW 1.P...
9179162 2022-10-17
godz. 11:00
POCZTA POLSKA S.A. Realizacja kursów liniowych – Usługa A (podział na 4 części) Numer referencyjny: CZ.26.482.2022.DTZ Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A. Usług...