Przetarg 7320203 - USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320203 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ
Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/3/10

3.1 Prz
edmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez Zamawiającego w punktach odbioru t.j.
3.1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna,
3.1.2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Partyzancka 9, 21-013 Puchaczów
3.1.3. Ambulatorium - Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 21-013 Puchaczów,
3.1.4 Poradnie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Cycowie ul. Nowa 1, 21-070 Cyców.
Przedmiot zamówienia, oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych,
CPV 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych,
CPV 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.
3.2 Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90520000, 90524000, 90524400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się