Przetarg 9959271 - Usługa odbioru i doręczania korespondencji masowej...

   
Analizuj Zamówienie 9959271 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
Usługa odbioru i doręczania korespondencji masowej (przesyłek) od/do firm, instytucji i urzędów wraz z dokumentami nadawczymi - Us
ługa „F” Numer referencyjny: CZ.26.474.2023.DTPŁ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi F. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę F, polegającą na: przewożeniu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przyjęcia do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na obszarze określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,
2) załadowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczeniu w pojeździe,
3) wyładowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Wrocław UP 57 Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi F. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę F, polegającą na: przewożeniu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjęcia do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na obszarze określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) załadowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczeniu w pojeździe, 3) wyładowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia obejmować będzie maksymalną ilości obsług (z prawem opcji) tj. 19 116 pkt 1) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 2) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 3) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe 4) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: maksymalnie do 6 miesięcy w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.
Wrocław UP 68 Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi F. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę F, polegającą na: przewożeniu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjęcia do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na obszarze określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) załadowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczeniu w pojeździe, 3) wyładowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia obejmować będzie maksymalną ilości obsług (z prawem opcji) tj. 38 749 pkt 1) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 2) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 3) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe 4) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: maksymalnie do 6 miesięcy w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.
Wrocław UP49 Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi F. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego Usługę F, polegającą na: przewożeniu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przyjęcia do przewozu Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na obszarze określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) załadowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi na pojazd i ich rozmieszczeniu w pojeździe, 3) wyładowania Przesyłek zawierających Przesyłki pocztowe wraz z dokumentami nadawczymi z pojazdu w terminie i miejscu określonym w Harmonogramie realizacji Usługi F, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt 2) ppkt c) ustawy Pzp, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia obejmować będzie maksymalną ilości obsług (z prawem opcji) tj. 17 049 pkt 1) Wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do negocjacji. 2) Kary umowne będą przewidziane w takich samych przypadkach jak w umowie zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe. 3) Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie podstawowe 4) Termin realizacji zamówienia dodatkowego: maksymalnie do 6 miesięcy w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia podstawowego.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 64121100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10089478 2023-11-28
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ „USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZONE NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowy...
10082919 2023-11-28
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU Świadczenie usług pocztowych na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa16/17 w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych wchodzących ...
10084764 2023-11-29
godz. 10:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W LESZNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i ...
10097532 2023-11-30
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim w 2024 roku I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańs...
10089704 2023-11-30
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych. 1. Przedmiot...
10098994 2023-11-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWA RUDA „Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Urzędu Gmin Nowa Ruda” Przetarg 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagraniczny...
10099953 2023-12-01
godz. 00:00
URZĄD GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dla Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej
10086361 2023-12-01
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiające...
10106763 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE świadczenie usług pocztowych dla Gminy Tarnowo Podgórne 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Tarnowie Podgór...
10107638 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIERPC 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sierpcu - w zakresie przyjmowania, przemieszczania,...