Przetarg 8972710 - Usługa naprawy pojazdów na potrzeby 17 Wojskowego...

   
Analizuj Zamówienie 8972710 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-13
przedmiot ogłoszenia
Usługa naprawy pojazdów na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (9 zadań).

Część 1: Przedmiotem zamówienia jes
t usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ. Zadanie 1- Naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia małej ładowności

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 2- Naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 3- Naprawa i serwisowanie pojazdów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 4- Naprawa autobusów i mikrobusów

Część 5: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 5- Naprawa ciągników siodłowych z naczepami/przyczep

Część 6: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 6- Naprawa pojazdów sanitarnych

Część 7: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 6- Naprawa pojazdów sanitarnych

Część 8: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 8- Naprawa pojazdów chłodniczych średniej ładowności

Część 9: Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojazdów należących do jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, w grupach obejmujących dziewięć odrębnych części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ – Specyfikacji technicznej.Usługą serwisowania i naprawy objęte będą następujące czynności - układy:1) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;2) diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;3) obsługa okresowa wynikająca ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;4) naprawa układów pojazdu: - kierowniczego, - przeniesienia mocy, - hamulcowego, - zasilania paliwem i powietrzem, - naprawa instalacji elektrycznej, - naprawa zawieszenia pojazdu, - naprawa osprzętu silnika, - naprawa wciągarki, - naprawa klimatyzacji, ogrzewania.5) drobne naprawy blacharskie i lakiernicze;6) naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować: -naprawę skrzyń biegów; -naprawę mostów napędowych; -regenerację wałów napędowych i resorów; -regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych; -regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego. W zakres przedmiotowych napraw nie wchodzi wymiana akumulatorów, foteli, dywaników, pasów bezpieczeństwa.Grupy pojazdów objęte zakresem usługi:Pojazdy objęte zakresem usługi zamówienia wskazane zostały szczegółowo w Specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ.Zadanie 9- Naprawa autocystern wody dużej ładowności

11/WOG/U/Samoch./22
branża Motoryzacja
podbranża usługi serwisowe, przeglądy, holowanie
kody CPV 50112100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi serwisowe, przeglądy, holowanie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9015582 2022-07-05
godz. 15:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji SKODA OCTAVIA PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji Naprawa powypadkowa pojazdu: SKODA OCTAVIA, VIN: T...
9009011 2022-07-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wymianę silnika z 1.6 bse na 1.8t
8999288 2022-07-12
godz. 10:00
MUZEUM INŻYNIERII I TECHNIKI W KRAKOWIE Konserwacja muzealiów Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w podziale na 8 części Część 1: a) Część nr 1 – konserwacja Prototyp samochodu Honker 4x4 Pickup, MIM1961/II-165 ...
9018221 2022-07-14
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI Wykonywanie usług w zakresie mycia i sprzątania samochodów osobowych i dostawczych będących w lokalizacji Centrali Oddziału w Łodzi.
8919812 2022-07-14
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Szukam lakiernika - stałe zlecenia, poprawki lakiernicze, progi, rdza Zlecę pracę lakiernikowi / blacharzowi. Malowanie błotników, zderzaków itp. Poprawki na progach (wykwity rdzy) it...
9000527 2022-07-15
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Przerobienie lamp - Wągrowiec Witam. Posiadam lampy angielskie od hondy crv 2008 i chce je przerobić na europejskie. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
9000711 2022-07-16
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę naprawę licznika. Warszawa W liczniku Scenic 2 2004 r zgasła część gdzie wyświetla się radio i zegar. Jaki będzie przybliżony koszt naprawy licznika ?
9009788 2022-07-19
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję naprawić silnik 3l40c hatz Potrzebuję naprawić silnik 3l40c hatz prawdopodobnie przyleciała się szklanka na pierwszym cylindrze. Laska popychacza jest niżej o pół cm od i...
8921958 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę regularne mycie aut. Z zewnątrz i w środku. Ruda Śląska Godula Zlecę regularne mycie aut. Kilka tygodniowo/miesięcznie. Interesuje mnie dokładne mycie auta z zewnątrz oraz w ...
8947758 2022-08-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę naprawę samochodu Zlecę wymianę uszczelki pod głowicą. Pojazd Chevrolet Aveo 1.2 Hatchback 2010. Sprawdzone testerem, spaliny przedostają się do zbiornika z płynem. Świeci ...