Przetarg 6544679 - Usługa naprawy głównej 60 mm moździerzy lekkich LM-60D...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6544679 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-01-24
przedmiot ogłoszenia
Usługa naprawy głównej 60 mm moździerzy lekkich LM-60D
Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy głównej 60 mm moździer
zy lekkich LM-60D.
Zamawiający zastosował prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu, które obejmuje zamówienie gwarantowane i opcjonalne w ilościach:
— Naprawa główna 60 mm moździerza LM-60D w ilości 45 szt., w tym 23 szt. stanowi zamówienie gwarantowane, oraz 22 szt. stanowi zamówienie opcjonalne.
Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ), którą Zamawiający przekaże zaproszonym do składania ofert Wykonawcom, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
Miejscem wykonania usługi jest siedziba Wykonawcy.
Odbiór przedmiotu umowy z siedziby JW. Na terenie RP wm. – 21 BSP Rzeszów, 3 BOT, 34 BKPanc Żagań, 17 BZ Międzyrzecz, 1 bkpow Tomaszów Mazowiecki;
Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane zostało wykonane w terminie dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, jednakże NIE później niż do dnia 30.9.2019 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).
Termin realizacji zamówienia opcjonalnego do dnia 29.11.2019 r.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża sprzęt wojskowy
kody CPV 50841000
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się