Przetarg 9918433 - Usługa A -Kursy liniowe (podział na 2 części)...

   
Analizuj Zamówienie 9918433 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-05
przedmiot ogłoszenia
Usługa A -Kursy liniowe (podział na 2 części) (CZ.26.443.2023.DTZ) Numer referencyjny: CZ.26.443.2023.DTZ
Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek pocztowych. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek pocztowych do przewozu w miejscach i terminach określonych w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu umowy, oraz ich wydania w miejscach i terminach określonych w tym załączniku.
Usługa A -Kursy liniowe - Nr kursu 58122,12582 Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie rzecz Zamawiającego Usługi A. Nr kursu 58122,12582. 2. Maksymalna łączna długość Kursów przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu modyfikacji w Harmonogramie realizacji Usługi A zgodnie z § 16 ust. 4 projektu umowy - 289 800 km 3. Minimalna łączna długość Kursów, przy uwzględnieniu modyfikacji w Harmonogramie realizacji Usługi A zgodnie z § 16 ust. 4 projektu umowy - 247 464 km. 4. Ilość km objęta prawem opcji - 42 336 km. 5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, Strony mogą zgodnie dokonać przedłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące, lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego. Przedłużenie okresu obowiązywania zgodnie ze zdaniem poprzednim wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 4.Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 2 pojazdy kategorii IVa. 5.Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 2 osoby posiadające prawo jazdy kategorii C.
Usługa A -Kursy liniowe - Nr kursu 60212, 21602 Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie rzecz Zamawiającego Usługi A. Nr kursu 60212, 21602. 2. Maksymalna łączna długość Kursów przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu modyfikacji w Harmonogramie realizacji Usługi A zgodnie z § 16 ust. 4 projektu umowy - 233 856 km 3. Minimalna łączna długość Kursów, przy uwzględnieniu modyfikacji w Harmonogramie realizacji Usługi A zgodnie z § 16 ust. 4 projektu umowy - 199 584 km. 4. Ilość km objęta prawem opcji - 34 272 km. 5. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, Strony mogą zgodnie dokonać przedłużenia okresu obowiązywania umowy maksymalnie o 3 miesiące, lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za usługi wykonane przez Wykonawcę osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego. Przedłużenie okresu obowiązywania zgodnie ze zdaniem poprzednim wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 4.Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 2 pojazdy kategorii IVb. 5.Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 2 osoby posiadające prawo jazdy kategorii CE.
branża Usługi transportowe
podbranża usługi kurierskie i pocztowe
kody CPV 60160000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie, Małopolskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi kurierskie i pocztowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10098283 2023-11-30
godz. 10:00
TAURON OBSŁUGA KLIENTA SP. Z O.O. Świadczenie usług transportu przesyłek wewnętrznych dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
10094472 2023-11-30
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIERZYNIE Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w roku 2024 i 2025 ZP.272.18.2023
10109457 2023-11-30
godz. 23:59
POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
10102610 2023-12-01
godz. 09:00
BIURO OBSŁUGI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Przedmiotem zamówienia jest...
10101747 2023-12-01
godz. 09:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Świadczenie usług pocztowych i kurierskich - 2 zadania Część 1: Zad. Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2023 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie p...
10104240 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY JEDLICZE Świadczenie usług powszechnych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Jedliczu Przedmiot...
10098586 2023-12-05
godz. 12:00
URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Starogard Gdański
10115519 2023-12-07
godz. 10:00
ZAKŁAD KARNY NR 1 WE WROCŁAWIU Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe dla Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Przez u...
10116377 2023-12-08
godz. 10:00
ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek ...
10117951 2023-12-11
godz. 09:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU-BIAŁEJ Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej