Przetarg 8180446 - Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w...

   
Analizuj Zamówienie 8180446 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-06-04
przedmiot ogłoszenia
Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych Numer referencyjny: 10/PN/2021
Prze
dmiotem niniejszego zamówienia jest: Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych zlokalizowanych na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy Białymstoku oraz chodników przyległych do tych kompleksów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do corocznego potwierdzania kontynuowania Umowy na każdy następny rok. Realizacja Umowy uzależniona jest od posiadania przez Zamawiającego zabezpieczenia środków finansowych w planie na jej realizację w roku następnym. W przypadku braku środków finansowych na kolejny rok, Umowa będzie obowiązywać do końca roku bieżącego. Odstąpienie od Umowy następuje na postawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego, a Wykonawcy NIE przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy dla poszczególnych części stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszej specyfikacji.
Zadanie I - m. Białystok i OC Zielona Część nr 1 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych oraz chodników przyległych do tych terenów w kompleksach wojskowych w m. Białystok i OC Zielona (Sowlany /Karakule gmina Supraśl). W przypadku tego zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powierzchni, na których świadczone będą Usługi, w związku z wyłączeniem/oddaniem do użytku pomieszczeń lub całych budynków lub terenów zewnętrznych (np. w związku z remontem, zmianą przeznaczenia budynku, itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.
Zadanie II - m. Łomża, m. Plewki, m. Osowiec., m. Nowogród i m. Dąbrowa Moczydły Część nr 2 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych oraz chodników przyległych do tych terenów w kompleksach wojskowych w m. Łomża, m. Plewki, m. Osowiec., m. Nowogród i m. Dąbrowa Moczydły. W przypadku tego zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powierzchni, na których świadczone będą Usługi, w związku z wyłączeniem/ oddaniem do użytku pomieszczeń lub całych budynków lub terenów zewnętrznych (np. w związku z remontem, zmianą przeznaczenia, itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.
Zadanie III - m. Hajnówka i w m. Bielsk Podlaski Część nr 3 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach i terenów zewnętrznych oraz chodników przyległych do tych terenów w kompleksach wojskowych w m. Hajnówka i w m. Bielsk Podlaski. W przypadku tego zadania Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powierzchni, na których świadczone będą Usługi, w związku z wyłączeniem/oddaniem do użytku pomieszczeń, całych budynków lub terenów zewnętrznych (np. w związku z remontem, zmianą przeznaczenia budynku, itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 126-334393 z dnia 2021-07-02:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 09:15
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do 5.7.2021 do godz. 09.00.
Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem platformy zakupowej 5.7.2021 o godz. 09.15.
Powinno być:
Miejsce:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/25wog_wp/proceedings
na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do 20.7.2021 do godz. 9.00.
Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert, bez udziału Wykonawców, za pośrednictwem platformy zakupowej 20.7.2021 o godz. 9.15.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie terenu
kody CPV 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się