Przetarg 8621400 - „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i...

   
Analizuj Zamówienie 8621400 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-22
przedmiot ogłoszenia
„Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie” N
umer referencyjny: SZ.ROZ.2810.50.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 6 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 7 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Koszalin Część nr 8 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Goleniów Część nr 9 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Pyrzyce Część nr 10 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Stargard I Część nr 11 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Stargard II Część nr 12 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Gryfice Część nr 13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Kamień Pomorski Część nr 14 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Nowogard Część nr 15 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.
NW Świdwin Część nr 16 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym cieków oraz budowli hydrotechnicznych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód. Wykonawca na czas trwania prac zapewnia nadzór przyrodniczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót i kosztorysy nakładcze oznaczone jako załącznik nr 13 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SWZ oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac utrzymaniowych oraz nadzoru przyrodniczego załącznik nr 12 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 011-024815 z dnia 2022-01-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1-16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 16/04/2022
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1-16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-16
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/01/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 79993000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8898373 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM Przebudowa, rozbudowa drogi powiatowej Nr 3547L od drogi wojewódzkiej Nr 853 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3546L w miejscowości Pasieki 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ...
8919064 2022-05-30
godz. 23:59
URZĄD GMINY SKARBIMIERZ Oczyszczenie, remont i montaż klap powodziowych stawu w m. Brzezina, dz. nr ewid. 203 (renowacja zbiornika)
8936785 2022-06-01
godz. 12:00
ENEA CIEPŁO SP. Z O.O. Wykonanie prac związanych z bezwykopowym umieszczeniem rur pod powierzchnią ziemi poprzez zastosowanie przecisków lub przewiertów sterowanych z wykorzystaniem rur Zamawiającego lub Wykonawcy...
8937557 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Zamość.
8880800 2022-06-03
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzeki Soły poprzez przebudowę oraz budowę przepławek w km rzeki 0+750 w miejscowości Broszkowice, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski oraz w km 16+200 w mie...
8896656 2022-06-06
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap II Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.13.2022 Przedmiotem zamówienia są „Usługi w zakresie utrzyman...
8920141 2022-06-06
godz. 11:30
STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE „Przebudowa wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka gmina Mykanów” P...
8933572 2022-06-13
godz. 11:00
SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH „Przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiorników retencyjnych wraz z instalacją nawadniania terenów zielonych wokół budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - "zaprojektuj i w...
8906927 2022-06-20
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 3 Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.20.2022 „Usługi związane z k...
8919748 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Oczko wodne - uruchomienie urządzeń, czyszczenie Zlecę uruchomienie oczka wodnego (oczko 30-40m2; głębokość od 0,4 - 1,2 m) oraz czyszczenie (glony) - okolice Chojnic