Przetarg 7277760 - „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7277760 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-14
przedmiot ogłoszenia
„Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin”
Numer referencyjny: MZŻ.253-1/20

Prze
dmiotem zamówienia jest usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie oraz członków ich rodzin (współmałżonków i pełnoletnich dzieci) w 2 wariantach ubezpieczenia. Liczba osób zatrudnionych w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie - 315 osób.
3.2. Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie, ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci. Przewidywana ilość osób do ubezpieczenia wynosi: 288 osób i jest to liczba obecnie ubezpieczonych. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy oraz współmałżonkowie i ich pełnoletnie dzieci skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Jednocześnie liczba osób przystępujących do ubezpieczenia grupowego może ulec zwiększeniu po podpisaniu umowy. Zaproponowane przez wybranego Wykonawcę w ofercie warunki ubezpieczenia będą obowiązywać, bez względu na ilość osób, które przystąpią do ubezpieczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ tj. kosztorys cenowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540012256-N-2020 z dnia: 2020-01-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-22, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 10:30,
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża grupowe i na życie
kody CPV 66511000, 66512000, 66512210, 85120000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się