Przetarg 8535512 - Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców...

   
Analizuj Zamówienie 8535512 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Usługa gotowania i dystrybucji posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku w roku 2022.

1. Oferent wykonują
cy usługę gastronomiczną winien przygotować całodobowe wyżywienie dla 100 mieszkańców, tj. osób przewlekle psychicznie chorych (ilość posiłków dzienna z tolerancją: - 15 % maksymalnego stanu mieszkańców). 2. Podstawą żywienia mieszkańców jest dieta normalna, w skład której wchodzi: śniadanie, obiad, kolacja oraz posiłek dodatkowy (podwieczorek). Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości z uwzględnieniem tradycyjnych potraw. Przygotowanie posiłków dla mieszkańców powinno być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zaleceń dietetycznych Jednostki realizującej w zakresie poszczególnych rodzajów diet. Wykonawca zapewni dodatkowy posiłek (podwieczorek) dla mieszkańców zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 ze zm.).4. Przygotowane posiłki Wykonawca dostarczy do poszczególnych części Domu: 1) Pałac - 42 osoby, 2) Nowy Pawilon - 42 osoby, 3) budynek administracyjno - mieszkalny - 16 osób, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 5. W ramach przedmiotu umowy oraz przyszłego wynagrodzenia Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz dostarczy je (3 razy dziennie) i wniesie do pomieszczeń wskazanych przez Jednostkę realizującą.6. Roznoszeniem posiłków między mieszkańcami zajmą się pracownicy Jednostki realizującej. 7. Jednostka realizująca zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków. 8. Jednostka realizująca zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zleconej usługi - na każdym etapie oraz w każdej chwili w miejscu przygotowania posiłków i ich sposobu dostawy, szczególnie do kontroli jakościowej i ilościowej zgodności dostarczonego cateringu z przedmiotem zamówienia. 9. Pracownicy realizujący usługi przygotowywania i dowożenia posiłków, powinni posiadać aktualne badania i przestrzegać wszystkich zasad higieny obowiązujących w zakresie żywienia.10. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego do pobierania i przechowywania próbek żywności wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku. Próbki każdej składowej części potrawy z partii żywności pobierane są pod koniec okresu porcjowania w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych, przy czym nie mniej niż 150 g przypadku zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, wyrobów garmażeryjnych, sałatek. Wykonawca będzie pobierać, oznakowywać i przechowywać próbki przez co najmniej 3 dni w sposób opisany w w/w rozporządzeniu.11. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Jednostce realizującej (na każde żądanie) przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywanych czynności opisanych w ust. 10.12. Szczegółowy opis realizacji zadania został zawarty w SWZ.

PCUW.261.3.22.2021
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55322000, 55520000, 55521200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się