Przetarg 8533058 - Usługa dozoru i ochrony osób i mienia Sądu Apelacyjnego w...

   
Analizuj Zamówienie 8533058 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-16
przedmiot ogłoszenia
Usługa dozoru i ochrony osób i mienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Część 1: Przedmiotem zamówienia w zakresie Części
Nr 1 jest bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 8:00 oraz w dniach wolnych od pracy całodobowo przez dwóch pracowników ochrony równocześnie, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2.1 do SWZ

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie techniczne, polegające na:- konserwacji i naprawach elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia w miejscach ich zainstalowania;- konserwacji systemu sygnalizacji i alarmowania ppoż. SAP.

F-271-99/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00278702/01 z dnia: 2021-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-24 12:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-24 12:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:05
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79711000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ochrona osób i mienia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8550140 2021-12-02
godz. 09:00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY ŻOLIBORZ Ochrona osób i mienia w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz ul. Potocka 1 w Warszawie oraz konwój wartości pieniężnych Przedmiotem zamówienia jest Ochro...
8551729 2021-12-03
godz. 13:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W USTCE 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie stałej, bezpośredniej ochrony fiz...
8570027 2021-12-06
godz. 10:00
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Ochrona osób i mienia, monitoring wraz z konserwacją systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych placówkach terenowych Numer referency...
8560623 2021-12-06
godz. 12:00
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa całodobowej ochrony terenu, obiektów i mienia wraz z monitoringiem systemów alarmowych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instyt...
8544358 2021-12-07
godz. 09:00
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na obszarze działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.
8562140 2021-12-07
godz. 11:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KOSZALINIE Ochrona mienia znajdującego się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz obiektów administracyjnych położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie Przedmiotem zamówienia jest św...
8567899 2021-12-08
godz. 09:55
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W KATOWICACH 31/XI/2021/WP Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w o...
8563793 2021-12-08
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYBIE-KOŹLU Wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej Hali Widowiskowo Sportowej „AZOTY” w Kędzierzynie-Koźlu oraz konwojowanie wartości pieniężnych w okresie 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. 1. Przedmiote...
8561747 2021-12-09
godz. 10:00
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE Świadczenie usługi dozoru obiektu biurowo-magazynowego Archiwum Zakładowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowsk...
8567936 2021-12-20
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O. Usługa ochrony mienia świadczona dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022 r.