Zlecenie 7264784 - Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek...

   
Zamówienie 7264784 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-07
przedmiot zlecenia
Usługa Diagnoza UP dla maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu

Fundacja Niepodległości, w ramach realizacji projektu Obud
swój potencjał społeczny nr. projektu POWR. 01.04.00-00-0060/18 (wartość projektu: 1.488.960,00 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Diagnoza UP dla jednej grupy maksymalnie 15 Uczestników/czek Projektu (UP) w okresie styczeń 2020r. – luty 2021r. w miejscowości Łódź. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji umowy na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy). Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje całość usługi. Przedmiot zamówienia Wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkujące na terytorium Polski, w tym min. 20% osób z niepełnosprawnościami oraz min. 40% Uczestników Projektu to osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji. Będą to wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy lub rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.
Łącznie w ramach zamówienia przewiduje się realizację 90 godzin zegarowych indywidualnych zajęć (15UP x 6h/1UP = 90 godz. zegarowych). Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. 1 spotkanie 4 godzinne podczas etapu rekrutacji i 2 spotkania 1 godzinne na zakończenie udziału w projekcie. Okres wsparcia UP w Projekcie wynosi 10 m-cy. Terminy i godziny spotkań będą dostosowane do możliwości UP. Zajęcia odbywać się będą w salach wyposażonych we wszystkie niezbędne sprzęty i urządzenia, konieczne do prawidłowego przeprowadzenia diagnozy (w tym w razie potrzeby dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Na etapie rekrutacji, podczas indywidualnych spotkań, osoba prowadząca zajęcia przeprowadzi test psychometryczny, na podstawie którego UP będą kwalifikowani lub nie do udziału w Projekcie oraz zostanie opracowana ścieżka wsparcia w Projekcie dla każdego UP. Na etapie zakończenia udziału w Projekcie, zostanie przeprowadzona ocena poziomu nabytych kompetencji.
Warunkiem rozpoczęcia wsparcia przez UP jest złożenie dokumentów na etapie rekrutacji, a warunkiem ukończenia wsparcia jest 100% obecności na zajęciach.
branża Edukacja, szkolenia, Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża kursy i szkolenia inne, konsulting, doradztwo
kody CPV 85121270
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się