Przetarg 9185423 - Usługa czynności segregacji ręcznej odpadów komunalnych...

   
Analizuj Zamówienie 9185423 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-09-21
przedmiot ogłoszenia
Usługa czynności segregacji ręcznej odpadów komunalnych Numer referencyjny: DZ-2300-20/RCO/2022
Przedmiotem zamówienia jest
usługa czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych.
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie przez niewykwalifikowanych pracowników fizycznych, pracujących: 1) rozkładzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu. 2) systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobotę Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ. II. Wymagania dodatkowe 1. Klauzula społeczna (dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) – co najmniej 20 osób – wykonujących usługi: 1) czynności segregacji ręcznej niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, 2) przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu, 3) prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych. 2. Aspekt społeczny, o którym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia min. 5 osób niepełnosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez cały okres realizacji zamówienia. Postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 8 Części II SWZ- Wzorze umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 186-527535 z dnia 2022-09-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie przez NIEwykwalifikowanych pracowników fizycznych, pracujących:
1) rozkładzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.
2) systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobotę
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ.
II. Wymagania dodatkowe
1. Klauzula społeczna (dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) – co najmniej 20 osób – wykonujących usługi:
1) czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”,
2) przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu,
3) prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych.
2. Aspekt społeczny, o którym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia min. 5 osób NIEpełnosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez cały okres realizacji zamówienia.
Postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 8 Części II SWZ- Wzorze umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ
Powinno być:
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”, rozrywanie i opróżnianie szkła z worków, usługa przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu oraz usługa prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym wybieranie worków z odpadów biodegradowalnych przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie przez NIEwykwalifikowanych pracowników fizycznych, pracujących w:
1) rozkładzie pracy zmianowej (dwie zmiany) od poniedziałku do piątku w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.
2) systemie jednozmianowym w sobotę w ilości zapewniającej od 8 do 20 – krotności pełnego wymiaru czasu pracy (8 godzin dziennie) w każdym miesiącu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z pracy w sobotę
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ.
II. Wymagania dodatkowe
1. Klauzula społeczna (dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi:
1) czynności segregacji ręcznej NIEsegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów wstępnie posegregowanych „u źródła”,
2) przygotowywania i załadunków odpadów do ich transportu,
3) prac porządkowych na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, w tym rozrywanie i opróżnianie z worków odpadów biodegradowalnych.
2. Aspekt społeczny, o którym mowa w art. 96 ust.2 pkt.2 lit. e ustawy Pzp
Zamawiający wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia min. 5 osób NIEpełnosprawnych w stopniu co najmniej lekkim przez cały okres realizacji zamówienia.
Postanowienia w tym zakresie zostały uregulowane w paragrafie 8 Części II SWZ- Wzorze umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale IV SWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 189-535810 z dnia 2022-09-30:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:00
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 79610000, 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9361860 2022-12-15
godz. 12:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Świadczenie usługi wywozu oraz zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, w tym odpadów zmieszanych i segregowanych z siedziby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie przy Al. ...
9357013 2022-12-15
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PODLASKA Usługa prowadzenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z zagospodarowaniem odpadów do niego dostarczonych, na terenie miasta Biała Podlaska. 1. Przedmiotem...
9362445 2022-12-16
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2023 r.” Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenug...
9357140 2022-12-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIECHNICE Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym na działce nr 17/2, 17/3 i 112/1, obręb Sulęcin-Szostakowice -gmina S...
9308234 2022-12-19
godz. 12:00
URZĄD GMINY GŁUSZYCA „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023” Numer referencyjny: NIBITZKiZP.271.3.27.2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zwią...
9364904 2022-12-22
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.W OLKUSZU Załadunek, transport i zagospodarowanie osadów - Nr NZA/31/S/22
9151460 2022-12-27
godz. 10:00
EKOSYSTEM SP. Z O.O. Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wrocław w obrębie Sektora III – Fabryczna Numer referencyjny: 9/2022 Przedmiotem zamów...
9357097 2022-12-29
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZP/44/2022/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ś...
9347524 2023-01-04
godz. 10:30
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W KRAKOWIE Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z NIEruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 3 zadania Numer re...
9365381 2023-01-11
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W OLSZTYNIE Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Zakładu Unieszkodliwianie Odpadów Komunalnych w Olsztynie (odpady o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 or...