Zlecenie 7685581 - Usługa audytu zewnętrznego projektu pn. Xanthophylls in...

   
Zamówienie 7685581 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-09
przedmiot zlecenia
Usługa audytu zewnętrznego projektu pn. Xanthophylls in the Retina of the Eye (POIR.04.04.00-00-3D30/16-00, TEAM/2016-3/21) real
izowanego w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora BR. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu w programie TEAM w ramach Działania 4.4 PO IR dla jednostek nie będących beneficjentami pomocy publicznej, nr umowy: TEAM/2016-3/21 zawartej w dniu 3 listopada 2017 r. pomiędzy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kierownikiem projektu-prof. dr hab. Wiesławem Gruszeckim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża analizy, audyty, certyfikaty
kody CPV 79212000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się