Przetarg 8872002 - „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8872002 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biszcza -etap II”

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaproje
ktowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biszcza - etap II”.4.2. Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków typu stawowego w Biszczy wraz z obiektami towarzyszącymi oraz rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji. Drugą część projektu stanowi rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo zostanie wykonana modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody Biszcza/Bukowina dz. nr 2869 obręb Biszcza oraz budowa nowego zbiornika wody czystej na ww. ujęciu.

ZP.271.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153291/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 11:00
Po zmianie:
2022-05-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112210, 45112330, 45200000, 45213200, 45213251, 45222000, 45223000, 45231000, 45231300, 45232151, 45232154, 45232410, 45233000, 45233140, 45233142, 45233220, 45233280, 45233290, 45252126, 45252200, 45261900, 45262200, 45262300, 45262310, 45310000, 45315600, 45330000, 45332000, 45410000, 45421000, 45450000, 71000000, 71200000, 71220000, 71240000, 71248000, 71320000, 71322000, 71351910
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9694259 2023-06-07
godz. 11:00
GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W GOLENIOWIE GWiK.ZP.ZO.DN.17/2023r. Remont przepompowni ścieków „Mosty Osiedle" PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Remont przepompowni ścieków „Mosty Osiedle" - Wykonanie demontażu całego wyposażeni...
9694617 2023-06-07
godz. 11:00
URZĄD GMINY DOPIEWO „Budowa ulic Wrzosowej (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Malinowej) oraz Malinowej (na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Oliwkowej) wraz z budową kanalizacji deszczowej w Palędziu w Gminie...
9695796 2023-06-09
godz. 09:00
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego wraz z bezwykopowym odtworzeniem uszkodzonego kanału kanalizacji deszczowej przy ul. Dębowej 9 w Gdańsku.2....
9692737 2023-06-09
godz. 12:00
ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. Remont układów pompowni wody pitnej J3 w zakresie AKPiA w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
9700007 2023-06-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUKLIN – ETAP I Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej...
9665428 2023-06-15
godz. 11:00
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O.O. Umowa Ramowa na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, polegających na robotach ziemnych, wykonaniu fundamentów pod Terminal oraz budowie tunelu kolejowego ...
9713856 2023-06-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GIŻYCKO "Roboty remontowe i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej" - na terenie miasta Giżycka 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty remontowe i usuwanie awarii kanalizacji deszc...
9681488 2023-06-20
godz. 11:30
ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. „Przebudowa wodociągów w al. Śmigłego – Rydza, ul. Broniewskiego, ul. Niższej, ul. Karpia oraz przebudowa odwodnienia komory wodociągowej punktu pomiarowego nr 205 i budowa kanaliz...
9709034 2023-06-23
godz. 12:00
AQUANET S.A. Opracowanie koncepcji wariantowych rozwiązań zbiornika retencyjnego w zlewni Bogdanki, w rejonie ul. Homera w Poznaniu,
9700861 2023-06-26
godz. 23:59
FDOMES WÓJCIKOWSCY SP.K. Przedmiot zamówienia obejmuje: w branży sanitarnej: wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników na nieczystości ciekłe, wykonanie zewnętrznej instalacji kana...