Przetarg 8872002 - „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 8872002 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-28
przedmiot ogłoszenia
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biszcza -etap II”

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaproje
ktowanie i wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Biszcza - etap II”.4.2. Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków typu stawowego w Biszczy wraz z obiektami towarzyszącymi oraz rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji. Drugą część projektu stanowi rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo zostanie wykonana modernizacja studni głębinowej na ujęciu wody Biszcza/Bukowina dz. nr 2869 obręb Biszcza oraz budowa nowego zbiornika wody czystej na ww. ujęciu.

ZP.271.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153291/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 11:00
Po zmianie:
2022-05-18 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45111000, 45111200, 45112000, 45112210, 45112330, 45200000, 45213200, 45213251, 45222000, 45223000, 45231000, 45231300, 45232151, 45232154, 45232410, 45233000, 45233140, 45233142, 45233220, 45233280, 45233290, 45252126, 45252200, 45261900, 45262200, 45262300, 45262310, 45310000, 45315600, 45330000, 45332000, 45410000, 45421000, 45450000, 71000000, 71200000, 71220000, 71240000, 71248000, 71320000, 71322000, 71351910
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8914885 2022-05-27
godz. 11:30
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BIAŁEJ NIŻNEJ Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanaliz...
8899083 2022-05-27
godz. 11:55
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZĄBKACH SP. Z O.O. PWiK-ZP/07/2022 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SUW POŁUDNIE W ZĄBKACH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena netto Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w następującej cenie netto 1 robota...
8866494 2022-05-27
godz. 12:30
AQUANET S.A. Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej Numer referencyjny: Z/29/2022 Poznań – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Suwalskiej. Roboty budowlane w zakresie bud...
8902263 2022-05-30
godz. 09:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE Wykonanie pomieszczenia łazienki oraz zbiornika na nieczystości ciekłe w m. Grabowiec 15/5, gm. Lelkowo. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu...
8907549 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WOJKOWICE Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w...
8875730 2022-05-31
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE-ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu w podziale na 3 części Numer referencyjny: GD.ROZ.2810.9.2022.ZP.LW Przedmiotem...
8886525 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIĘCIECHOWA Budowa ujęcia wody w Święciechowie Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wody surowej w miejscowości Święciechowa z ujęcia wody do stacji uzdatniania wody na terenie oddział...
8898371 2022-06-01
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) przebudowę drogi powiatowej nr 3313 D w km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765 p...
8909535 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY NOWY KAWĘCZYN „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzcianna” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy stacji wodociągowej zlokal...
8916882 2022-06-02
godz. 10:00
SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A. 64/2022/DTT/KP OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ ZE SKUTECZNYM ZGŁOSZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, UZYSKANIEM PRAWOMOCNEJ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ O PO...