Zlecenie 7395781 - Unowocześnienie usługi katalogowania i upowszechniania...

   
Analizuj Zamówienie 7395781 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-20
przedmiot zlecenia
Unowocześnienie usługi katalogowania i upowszechniania efektów prac autorów poprzez opracowanie algorytmów do zapisu i ochron
y praw autorskich przy wykorzystaniu technologii blockchain

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu unowocześnienia usługi katalogowania i upowszechniania efektów prac autorów w postaci materiałów audiowizualnych poprzez opracowanie algorytmów do zapisu i ochrony praw autorskich przy wykorzystaniu technologii blockchain. Prawa autorskie będą zapisywane w postać smart kontraktów z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej. Projekt pozwoli na znaczne unowocześnienie i automatyzację świadczonej przez wnioskodawcę usług. Dodatkowo algorytm poprzez wykorzystanie technologii blockchain znacząco zwiększy bezpieczeństwo zapisu praw autorskich, jak i zapewni przejrzysty dostęp do danego dzieła artystycznego. Efekt projektu pozwoli na płynną i znacznie szybszą rejestrację praw autorskich. Obecnie baza jest rozproszona i głównie oparta na komunikacji mailowej z załącznikami. Wykorzystanie technologii blockchain umożliwi obiektywny dostęp do informacji na temat praw do dzieł audiowizualnych, zagwarantuje ich właściwą i szybką identyfikację. Usprawni proces rejestracji praw oraz skróci ścieżkę rejestracyjną. Poprzez opracowanie algorytmu umożliwiającego automatyzację zapisu i ochrony praw autorskich pozwoli wnioskodawcy na zbudowanie wyraźnej przewagi konkurencyjnej i pozyskanie nowych klientów w Polsce jak i za granicą. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór jednostki naukowej, której zlecone zostanie wykonanie usługi w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, polegającej na opracowaniu unowocześnienia usługi katalogowania i upowszechniania efektów prac autorów poprzez opracowanie algorytmów do zapisu i ochrony praw autorskich przy wykorzystaniu technologii blockchain. Przedmiot zamówienia W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie prac polegających na opracowaniu unowocześnienia usługi katalogowania i upowszechniania efektów prac autorów w postaci materiałów audiowizualnych poprzez opracowanie algorytmów do zapisu i ochrony praw autorskich przy wykorzystaniu technologii blockchain. Prawa autorskie będą zapisywane w postać smart kontraktów z wykorzystaniem kryptografii asymetrycznej. Projekt pozwoli na znaczne unowocześnienie i automatyzację świadczonej przez wnioskodawcę usług. Dodatkowo algorytm poprzez wykorzystanie technologii blockchain znacząco zwiększy bezpieczeństwo zapisu praw autorskich, jak i zapewni przejrzysty dostęp do danego dzieła artystycznego. Efekt projektu pozwoli na płynną i znacznie szybszą rejestrację praw autorskich. Obecnie baza jest rozproszona i głównie oparta na komunikacji mailowej z załącznikami. Wykorzystanie technologii blockchain umożliwi obiektywny dostęp do informacji na temat praw do dzieł audiowizualnych, zagwarantuje ich właściwą i szybką identyfikację. Usprawni proces rejestracji praw oraz skróci ścieżkę rejestracyjną. Poprzez opracowanie algorytmu umożliwiającego automatyzację zapisu i ochrony praw autorskich pozwoli wnioskodawcy na zbudowanie wyraźnej przewagi konkurencyjnej i pozyskanie nowych klientów w Polsce jak i za granicą.

Zakres projektu obejmuje szereg prac o charakterze badawczo-rozwojowym, które zostaną zlecone jednostce naukowej, w tym:
1. Badanie zbiorów danych.
2. Opracowanie zestawu cech funkcjonalnych niezbędnych do opracowania algorytmu.
3. Opracowanie algorytmu.
4. Implementacja rozwiązania do istniejącej usługi wnioskodawcy.
5.Testy funkcjonalne z udziałem użytkowników końcowych.
6. Wprowadzenie poprawek i optymalizacja algorytmu.

Obligatoryjnym elementem przedmiotu zamówienia jest włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii - proponowany opis włączenia należy wskazać w składanej ofercie.
W celu realizacji zlecenia proponowany zakres zadań i ich liczba może zostać zmieniona w uzasadnionych przypadkach przez oferenta.
Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, w składanej ofercie należy przedstawić szczegółową specyfikację kosztów oraz uzasadnienie ich wysokości.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się