Zlecenie 7323968 - Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1)...

   
Analizuj Zamówienie 7323968 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-07
przedmiot zlecenia
Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) świadczenia usług pielęgniarskich specjalistycznych zapewniających całodob
ową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala;
2) świadczenia usług pielęgniarskich zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską w oddziałach Szpitala.
Przyjmujący zamówienie zwany dalej Oferentem będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Szpitala.
Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Szpital i Oferenta przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Przedmiot postępowania
Zadanie 1
Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych specjalistycznych w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w oddziałach Szpitala:
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: - od 01.03.2020 r.
Okres trwania umowy - 24 miesiące
Liczba godzin do wypracowania w miesiącu - od 168 do średnio 228 godzin.
Zamawiający przewiduje zawarcie 13 umów na świadczenie całodobowych specjalistycznych usług pielęgniarskich w dziedzinie psychiatrii.
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
- ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta.
Zadanie 2
Świadczenie usług pielęgniarskich całodobowych w oddziałach Szpitala:
Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług: - od 01.03.2020 r.
Okres trwania umowy - 24 miesiące
Liczba godzin do wypracowania w miesiącu - od 168 do średnio 228 godzin.
Zamawiający przewiduje zawarcie 6 umów na świadczenie całodobowych usług pielęgniarskich.
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
- ceną oferowanych świadczeń zaproponowaną przez Oferenta;
- kryteriami dodatkowymi takimi jak: doświadczenie w pracy na stacjonarnym oddziale psychiatrii, neurologii (minimum 1 rok w przeciągu ostatnich pięciu lat); ukończenie kursu dokształcającego z pierwszej pomocy (ALS, BLS) w przeciągu ostatniego roku.
W zakresie zadań 1 i 2 Przyjmujący zamówienie będzie udzielał w/w świadczeń zdrowotnych w siedzibie Udzielającego zamówienia. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję konkursową.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się