Zlecenie 10630985 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: OPIEKI...

   
Zamówienie 10630985 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-06-18
przedmiot zlecenia
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: OPIEKI LEKARSKIEJ W ZAKRESIE LARYNGOLOGII
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10685942 2024-07-22
godz. 13:00
Podkarpackie 1. udzielania świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej 2. udzielania świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii...
10675484 2024-07-23
godz. 08:00
Podkarpackie Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w dziedzinie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego w Przychodni Specjalistyczne...
10669606 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie dla pacjentów w Specjalistycznej Poradni Przyszpitalnej w Poradni Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onk...
10675223 2024-07-23
godz. 11:30
Mazowieckie Wykonanie badań Echokardiografii przezprzełykowej wraz z opisem
10675147 2024-07-26
godz. 00:00
Małopolskie Wybór realizatora zadania o nazwie: Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II dla mieszkańców Gminy Miasto Zakopane (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy od co naj...
10682444 2024-07-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy na podstawie umowy cywilnoprawnej w S...
10687763 2024-07-29
godz. 11:30
Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 122/2024 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1-Szpital Mors...
10670018 2024-07-29
godz. 12:00
Śląskie Pełnienie funkcji Z-cy Lekarza kierującego Zakładem Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej
10643790 2024-08-16
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej
10683428 2024-09-03
godz. 15:00
Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Nefrologicznego/Stacji Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - kontrakt dla...