Zlecenie 7167222 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w...

   
Analizuj Zamówienie 7167222 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-15
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej, indywidu
alnej praktyki pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
2. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług pielęgniarskich
Warunki wymagane od oferentów, czas wykonywania świadczeń zdrowotnych
§ 3
1. Udzielający zamówienia wymaga aby:
1) Świadczenia udzielane były przez osoby legitymujące się posiadaniem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w wyżej określonym zakresie oraz spełniające warunki określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
2) Świadczenia zdrowotne realizowane były z dokładnością i sumiennością z zapewnieniem wysokiej jakości usług, zgodnie z aktualną wiedzą i przepisami prawa;
3) Oferent posiadał co najmniej 2 letni staż pracy w Izbie Przyjęć;
4) Oferent posiadał specjalizację zachowawczą / internistyczną (lub jest w trakcie jej odbywania);
5) Oferent posiadał udokumentowane doświadczenie zawodowe na oddziale o profilu zakaźnym;
6) Oferent posiadał ukończony kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych dla pielęgniarek.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85100000
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się