Zlecenie 8967953 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni...

   
Zamówienie 8967953 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-09
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni (Gabinecie) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SP ZOZ MSWiA w Lubl
inie
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8994617 2022-07-05
godz. 09:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalistami w zakresie specjalistycznych potrzeb dzieci Część 1: Konsulta...
9007263 2022-07-06
godz. 14:00
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O. W RADOMIU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i/l...
8992486 2022-07-08
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
8996709 2022-07-11
godz. 15:00
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego S
9012548 2022-07-12
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Udzielanie świadczeń zdrowotnych, tj. wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych: - w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziedzinie chorób płuc przez lekarza w Pora...
9012414 2022-07-12
godz. 15:00
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA KRZYSZTOF SP. Z O.O. Słodkie życie bez cukrzycy!!! świadczenie usług medycznych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie diabetologii
9005696 2022-07-15
godz. 12:00
ZAKŁAD KARNY WE WŁOCŁAWKU udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Włocławku w okresie od dnia po...
9012606 2022-07-15
godz. 15:00
ARESZT ŚLEDCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM świadczenie usług medycznych dla osób pozbawionych wolności, odbywających karę pozbawienia wolności oraz tymczasowo aresztowanych w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim w zakr...
8916493 2022-10-31
godz. 00:00
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W BYDGOSZCZY Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: KUJAWSKO-POMORSKIE
8807390 2022-11-10
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR) na obszarze wojewó...