Zlecenie 7389105 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla...

   
Analizuj Zamówienie 7389105 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich dla Spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w S
opocie Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie w oddziałach szpitalnych Spółki (Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Reumatologiczny dla Dorosłych i Dzieci, Oddział Geriatryczny) w lokalizacji Spółki przy ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot oraz w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 1-3, 81-759 Sopot (dla Części 1) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarsknich wraz z wykonywaniem funkcji pielęgniarki koordynującej pracą pielęgniarek w Poradni Geriatrycznej i Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym, a ponadto do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, wykonywanych w innych komórkach organizacyjnych (Pracownia TK, Oddział Geriatryczny) w lokalizacji Spółki przy ul. 23 Marca 93, 81-820 Sopot (dla Części 2).
Przedmiot konkursu podzielony jest na dwie części opisane szczegółowo w pkt. 2.2.-2.10 SWKO. Udzielający zamówienia preferuje udzielenie zamówienia maksymalnie 21 pielęgniarkom dla Części 1. W związku z tym Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą ofertę lub oferty w przypadku złożenia ofert częściowych, zgodnie z kryteriami oceny ofert, o ile będzie się ona lub łącznie one mieściły w kwocie, którą Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W Części 2 Udzielający zamówienia udzieli zamówienia maksymalnie 1 pielęgniarce.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85100000, 85111000, 85121200, 85121251, 85141200
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się