Zlecenie 8968863 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 54/2022 ZAKRES...

   
Zamówienie 8968863 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-09
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 54/2022
ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE
dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyn
i w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia - Szpital Św. Wincentego a Paulo w następujących zakresach świadczeń:
III.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Kardiologicznym-ordynacja i/lub dyżury i/lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej i/lub dyżury wspomagające w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub wykonywanie zabiegów z zakresu kariologii.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w Oddziale Kardiologicznym oraz w Poradni Kardiologicznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarzy wskazany jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
III.2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Kardiologicznym-wykonywanie zabiegów ablacji tkanki mięśnia sercowego endokaridalnej i epikaridialnej (krioablacja) przez cewnik wraz z konsultacją i kwalifikacją pacjentów.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w Oddziale Kardiologicznym w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarzy wskazany jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3.1 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
III.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Kardiologicznym z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego/ Pracowni Hemodynamiki i Angiologii-zabiegi i/lub dyżury pod telefonem i/lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej i/lub dyżury wspomagające w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w Oddziale Kardiologicznym z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego/Pracowni Hemodynamiki i Angiologii oraz w Poradni Kardiologicznej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarzy wskazany jest w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 3.2 do niniejszych Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
III.4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego-ordynacja i/lub dyżury i/lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii i/lub udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w w/w zakresie w Oddziale Kardiologicznym z Oddziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego oraz w Poradni Kardiologicznej oraz w Pracowni Hemodynamiki i Angiologii w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85100000, 85111000, 85121100, 85121200, 85121251
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8987651 2022-07-11
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego w roku 2021 pod nazwą Promocja zdrowia psychicznego
8984621 2022-07-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY Zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie dia...
8990617 2022-07-11
godz. 15:00
URZĄD MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI Wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia- program zdrowotny pn. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoho...
9025506 2022-07-13
godz. 13:00
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY W RZESZOWIE udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ na okres od 18.07.2022 r. do 31.12.2025 r.
9008220 2022-07-15
godz. 00:00
ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 12-22-000142/STM/07/1/07.1850.118.03/01 Ogłoszenie STM ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ subregion południowy LECZENIE STOMATOLOGICZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DOR...
8946948 2022-07-15
godz. 11:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Świadczenie usług medycznych dla pracowników, członków rodzin pracowników oraz emerytów i rencistów — byłych pracowników PGE Energia Ciepła S.A. i Spółek zależnych. Numer ref...
9001722 2022-07-25
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU PODLASKIM świadczenia zdrowotne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie świadczeń zd...
9015012 2022-07-28
godz. 11:00
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII Opracowanie listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz określenie obszarów o wysokim potencjale rozwojowym produkcji ...
9025165 2022-10-31
godz. 12:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU nabór na głównego badacza i związanego z nim ośrodka, w którym przyjmowani i badani będą pacjenci o profilu wskazanym w rozdz. II niniejszego Ogłoszenia, w związku z realizacją Ba...
8807391 2022-11-10
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK) na obszarze województwa: MAZOWIECKIE