Zlecenie 9553904 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 40/2023 W ZAKRESIE...

   
Zamówienie 9553904 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-03-16
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń zdrowotnych
numer 40/2023
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI LEKARSKICH:
ORAZ
W ZAKRESIE CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIC
H, POŁOŻNICZYCH:
dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia - Szpital Morski im. PCK w następujących zakresach świadczeń:
III.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu lekarskiego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w w/w zakresie w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia - Szpital Morski im. PCK Udzielającego zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez lekarzy średniomiesięcznie pulą do 480 h.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
III.2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w w/w zakresie w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia - Szpital Morski im. PCK Udzielającego zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez pielęgniarki średniomiesięcznie pulą do 480 h.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 5.1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
III.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położne w w/w zakresie w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia - Szpital Morski im. PCK Udzielającego zamówienia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Udzielającego zamówienia.
Udzielający zamówienia dysponuje do wypracowania przez położne średniomiesięcznie pulą do 320 h.
Szczegółowy zakres obowiązków lekarza wskazany jest w projekcie umowy, stanowiącej Załącznik nr 5.1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
kody CPV 85100000, 85111000, 85121100, 85121200, 85121251, 85141200
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9697205 2023-06-12
godz. 13:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Wykonywanie świadczeń zdrowotnych-badań rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Sanoku
9675140 2023-06-12
godz. 15:30
URZĄD MIASTA LEGNICA Realizacja zadań publicznych w 2023 roku w następujących zakresach: I. Ochrona i promocja zdrowia II. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
9713325 2023-06-14
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WE WROCŁAWIU Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Świadczenia z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ
9697756 2023-06-14
godz. 12:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH Świadczenie usług lekarskich w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
9693733 2023-06-14
godz. 13:00
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. MIKOŁAJA PIROGOWA W ŁODZI Wykonywanie badań videonystagmogratii z opisem dla pacjentów WSSz im. M. Pirogowa.
9686683 2023-06-15
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Opieka psychiatryczna w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Psychicznie Chorych oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego.
9704901 2023-06-16
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W GRÓJCU Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza medycyny posiadającego specjalizację Istopn. lub IIstopn. lub tytuł specjalisty lub będącego w trakcie ...
9711048 2023-06-16
godz. 12:00
SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ZADANIE NR 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty w zakresie ginekolog...
9689473 2023-06-16
godz. 13:00
107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Udzielanie następujących świadczeń zdrowotnych: I. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: a) Oddziale Chirurgii Ogólnej; II. Pełnienie dyżurów medycznych stacjonarnych p...
9706321 2023-06-16
godz. 15:00
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie dermatologii i wenerologii