Zlecenie 8560474 - Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi...

   
Zamówienie 8560474 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-26
przedmiot zlecenia
Udzielanie świadczeń przez podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami lekarskimi w zakresie:
radioterapii onkologicznej
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8672325 2022-01-31
godz. 10:00
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę koordynującą Oddziału Neonatologicznego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
8668847 2022-01-31
godz. 11:00
5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną
8659842 2022-01-31
godz. 12:00
ZAKŁAD KARNY W JAŚLE udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jaśle przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem...
8643799 2022-01-31
godz. 15:00
STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄ Wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2022 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w ...
8667353 2022-02-01
godz. 10:30
EZRA UKSW SP. Z O.O. świadczenia zdrowotne realizowane w placówkach należących do EZRA UKSW Sp. z o.o.-psycholog-Zwoleń
8668775 2022-02-01
godz. 23:59
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza; 2. Kod CPV: 85141220-7 Usługi doradcze świadczone prz...
8669546 2022-02-02
godz. 08:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOLSKI IM. DR ANNY GOSTYŃSKIEJ W WARSZAWIE Część 1: wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatryczno - Internistycznym Szpitala Wolskiego Część 2: wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w O...
8670997 2022-02-02
godz. 23:59
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: świadczenie usług fizjoterapii na rzecz uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza. 2. Kod CPV: 85142100-7 Usługi fizjoterapii. Przedmiotem ...
8654688 2022-02-03
godz. 13:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ KLINIKI POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ
8578651 2022-02-28
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Kierowanie Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w czasie ordynacji Szpitala i/lub w ramach dyżuru medycznego w Oddz...