Zlecenie 8967388 - Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresach...

   
Zamówienie 8967388 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-09
przedmiot zlecenia
Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresach otorynolaryngologia - hospitalizacja w Oddziale Otorynolaryngologiczn
ym w SP ZOZ MSWiA w Lublinie
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8992445 2022-07-05
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Ratownika Medycznego - w zakresie Ratownictwa Medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacjach: Borowska 213, MCS, Strz...
8995317 2022-07-05
godz. 16:00
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W LUBLINIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4-Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych (kod i nazwa przedmiotu zam...
8995415 2022-07-05
godz. 16:00
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W LUBLINIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4-Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych (kod i nazwa przedmiotu zam...
8993987 2022-07-06
godz. 10:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ: Koordynatora ZWR - w zakresie Ratownictwa Medycznego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokaliza...
9012692 2022-07-07
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami bloków operacyjnych, sal zabiegowych Centralnego Traktu Operacyjnego przez okres 36 miesię...
9014613 2022-07-11
godz. 10:00
BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W PRZEMYŚLU Wykonanie EKG wysiłkowego z zakresu medycyny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie EKG wysiłkowego ...
8996119 2022-07-11
godz. 14:35
SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE udzielanie świadczeń zdrowotnych i diagnostycznych (również w stanach nadzwyczajnych z wyłączeniem, sytuacji określonych w aktach prawnych wyższego rzędu) polegających na ratowaniu...
9012702 2022-07-15
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 1) 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne; 2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne. (kod i na...
9010341 2022-07-21
godz. 08:00
SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP. Z O.O. NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: Usług lekarskich z dziedziny ginekologii onkologicznej w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o.
8988922 2022-08-19
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentó...