Zlecenie 8967364 - Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych z...

   
Zamówienie 8967364 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-09
przedmiot zlecenia
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wykonywania zabiegów planowych i pilnych w zakresie procedur i
nwazyjnych w Oddziale Kardiologicznym, Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Rentgenodiagnostyki Zabiegowej-Hemodynamiki w SP ZOZ MSWiA w Lublinie
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9004542 2022-07-04
godz. 23:59
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Dotyczy usługi polegającej na rekrutacji pacjentów z posocznicą do badania w ramach projektu badawczego pn. Zastosowanie metrologii do opracowania szybkich i wiarygodnych metod pomiarów...
8995841 2022-07-05
godz. 16:00
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W LUBLINIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4-Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych (kod i nazwa przedmiotu zam...
8995816 2022-07-05
godz. 16:00
LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W LUBLINIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4-Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych (kod i nazwa przedmiotu zam...
8996573 2022-07-06
godz. 10:00
POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZELADZI udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym i w Poradni Neurologicznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Czeladzi
9010733 2022-07-08
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna usługa sporządzania i dostarczania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla pacjentów pediatrycznych Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Woj...
8984621 2022-07-11
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY Zabezpieczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej w oddziałach szpitalnych i poradniach przyszpitalnych zgodnie z profilem danego oddziału, w zakresie dia...
9008068 2022-07-12
godz. 16:00
ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W ŁODZI Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85143000-...
9010607 2022-07-13
godz. 13:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBARTOWIE Zadanie nr 1 Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji oddziału w dni powszednie, w godzinach od 07.25 do 15.00 w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielne...
9002574 2022-07-18
godz. 15:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi...
8988922 2022-08-19
godz. 15:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie: Świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentó...