Zlecenie 8967366 - udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez...

   
Zamówienie 8967366 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-09
przedmiot zlecenia
udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć w
SP ZOZ MSWiA w Lublinie
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma konkurs
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9010643 2022-07-04
godz. 13:00
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE Udzielanie przez lekarzy, zwanych dalej Przyjmującym zamówienie, świadczeń zdrowotnych z zakresu: Pakiet I - świadczenia zdrowotne w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (NFZ) ...
8987716 2022-07-04
godz. 16:00
MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 85143000-3 Usług...
8995307 2022-07-05
godz. 08:00
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ WE WROCŁAWIU Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii: ZAKRES I: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia ...
9007559 2022-07-05
godz. 10:30
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na ODDZIALE OKULISTYKI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Mar...
8998583 2022-07-06
godz. 09:00
ZAKŁAD KARNY W RZESZOWIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w zakresie konsultacji stomatologicznych Udzielający zamówienia przeprowadza n...
9010169 2022-07-08
godz. 10:00
MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE Udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych oraz wykonywanie procedur w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego
9012684 2022-07-08
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁAWKOWIE Udzielanie świadczeń w zakresie badań rentgenowskich-RTG przełyku z kontrastem.
9006891 2022-07-12
godz. 09:00
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie (PKWiU 86-usługi w zakr...
9014291 2022-07-25
godz. 12:00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i prowadzenia Zajęć profilaktycznych - ZP-28/22 Część 1: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie przygotowania...
8645399 2022-12-31
godz. 15:00
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W OPOLU ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE NA ROK 2022 w następujących zakresach: 1 DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK) na obszarze województwa: 16 - OPOLSKIE.