Przetarg 8866992 - Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego,...

   
Analizuj Zamówienie 8866992 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia casco jachtów i OC użytkownika oraz
ubezpieczenie pojazdów Uniwersytetu Łódzkiego.

Część 1: Ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Łódzkiego.

Część 2: Ubezpieczenie casco jachtów oraz OC użytkownika.

Część 3: Ubezpieczenie pojazdów stanowiących własność Uniwersytetu Łódzkiego.

27/ZP/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00150887/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:30
Po zmianie:
2022-05-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00168217/01 z dnia: 2022-05-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00023948/01/P
Po zmianie:
2022/BZP 00023948/02/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-20 10:00
Po zmianie:
2022-05-24 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-20 10:30
Po zmianie:
2022-05-24 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-18
Po zmianie:
2022-06-22
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66516000, 66516100, 66516300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9005480 2022-07-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DOBRA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 209 komputerów przenośnych w ramach zadania pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”...
8985846 2022-07-06
godz. 12:00
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. W RZĘDOWIE „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie” Część 1: Część I – UBEZPIECZENIE MI...
9004803 2022-07-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY LEWIN KŁODZKI Usługa ubezpieczenia Gminy Lewin Kłodzki. Część 1: PAKIET IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadz...
9018049 2022-07-07
godz. 12:00
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO PAN Ubezpieczenia majątku i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz w Stacji Badawczej w Mikołajk...
9014609 2022-07-11
godz. 09:30
CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ IM. DR. STANISŁAWA SAKIELA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Kompleksowe ubezpieczenie CLO Część 1: Zadanie 1: a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.Szczegółowe warunki zamów...
9014290 2022-07-11
godz. 12:00
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO Usługa ubezpieczenia Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie Część 1: PAKIET I1. Obowiązkowe...
9012136 2022-07-12
godz. 12:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MAŁOGOSZCZ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Małogoszcz. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczen...
9013439 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBOMIA Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Lubomia i gminnych jednostek organizacyjnych-ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz ubezp...
9003282 2022-07-28
godz. 12:00
NORD PARTNER SP. Z O.O. SIEDZIBA W TORUNIU HHZ.280.1.2022.V Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
9008884 2022-08-01
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY KALISZ POMORSKI Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Numer referencyjny: SP.271.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One),...