Przetarg 9008430 - Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum...

   
Analizuj Zamówienie 9008430 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-29
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest
usługa – ubezpieczenie mienia, utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz NNW uczestników imprez i/lub zajęć sportowych i rekreacyjnych Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także ubezpieczenie odpowiedzialnościcywilnej Zarządcy nieruchomości, tj.:a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka powodzi, kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do lat 7 od wszystkich ryzyk,c) ubezpieczenie utraty zysku wskutek wszystkich ryzykd) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mieniae) ubezpieczenie NNW uczestników imprez i/lub zajęć sportowych i rekreacyjnychf) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

ZP/19/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00239395/01 z dnia: 2022-07-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.4. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512000, 66515200, 66515400, 66516000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9097277 2022-08-17
godz. 10:00
LIFEFLOW SP. Z O.O. Platforma chmurowa HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki hemodynamicznej Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej...
9095343 2022-08-17
godz. 10:00
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ Zakup i dostarczanie krajowych i zagranicznych biletów podróżnych, pośredniczenie w uzyskiwaniu wiz oraz sprzedaży i dostarczania polis ubezpieczeniowych na potrzeby NAWA 2.1 Przedmiot...
9073231 2022-08-18
godz. 15:00
ZGO AQUARIUM SP. Z O.O. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od odpowiedzialności cywil...
9086133 2022-08-19
godz. 08:00
STAROSTWO POWIATOWE W SULĘCINIE UBEZPIECZENIE POWIATU SULĘCIŃSKIEGO Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektro...
9074583 2022-08-19
godz. 11:00
EIB S.A. Ubezpieczenie mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
9097492 2022-08-23
godz. 10:00
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY Dobrowolne ubezpieczenie NNW i OC studentów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 1. Przedmiotem zamówienia jest u...
9094661 2022-08-24
godz. 10:00
INTER-BROKER SP. Z O.O. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Harasiuki Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Harasiuki. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie m...
9106747 2022-08-25
godz. 11:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE Usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, UM-ZP-262-38/22 Numer referencyjny: UM-ZP-262-38/22 1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia Uniwersytetu Medycznego w L...
9100304 2022-08-26
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU GLIWICKIEGO” z podziałem na części Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczeni...
9104975 2022-08-26
godz. 11:00
EIB S.A. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Część 2: (a)...