Przetarg 8654867 - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy...

   
Analizuj Zamówienie 8654867 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-17
przedmiot ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica. Zakresubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszy
stkich ryzyk,2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

RRG.271.1.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00031922/01 z dnia: 2022-01-24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:00
Po zmianie:
2022-01-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-26 10:15
Po zmianie:
2022-01-27 10:15
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE Wyjaśnienia do pozycji określającej Zamawiającego: Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Gmina Olszanica
Adres: Olszanica 81
38-722 Olszanica
NIP: 688 12 46 016
REGON: 370 44 0057
tel./fax.: (13) 461 70 45
adres strony internetowej: www.gminaolszanica.pl
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66515000, 66515100, 66515400, 66516000, 66516400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8822098 2022-05-19
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Białegostoku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych instytucji Numer referencyjny: OBU-IV.271.4.2022 Przedmiote...
8903646 2022-05-23
godz. 12:00
SUPRA BROKERS S.A. USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH Część 1: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ...
8902267 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ANNOPOL Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Annopol...
8916788 2022-05-25
godz. 12:00
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI W WARSZAWIE WZP-430/MW/22 Ubezpieczenie dwóch pojazdów w zakresie AC PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Ubezpieczenie pojazdu Skoda superb Combi Scout 2.0 TSI Formularz.pdf 1 szt. 2 Ubezpieczenie pojazdu VW Mul...
8913799 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY NOWY TARG Przedmiotem zamówienia jest „ Ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów,...
8909019 2022-05-27
godz. 12:00
SUPRA BROKERS S.A. USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZYCH GMINY CIĘŻK...
8909022 2022-05-30
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pojazdów. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie usługi obejmującej świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie...
8906492 2022-05-30
godz. 11:00
WĘGLOKOKS KRAJ SP. Z O.O. Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w Węglokoks Kraj S.A.
8923880 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ORZESZE Ubezpieczenie majątkowe i OC Miasta Orzesze i jednostek organizacyjnych, Ubezpieczenie NNW dla członków OSP, Ubezpieczenie komunikacyjne Część 1: A) Część nr 1: „Ubezpieczenie mienia, odpow...
8927420 2022-06-21
godz. 10:00
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W WARSZAWIE „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrali i Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz członków ich rodzin” Numer referency...