Przetarg 10050736 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU...

   
Analizuj Zamówienie 10050736 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-31
przedmiot ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJAMI KULTURY NA OKRES O
D DNIA 01.01.2024 DO 31.12.2025 ROKU

Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Krasnostawskiego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób odpracowujących prace społecznie użyteczne.

Część 2: 5.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Krasnostawskiego oraz jednostek organizacyjnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance,6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).

OR.272.7.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494068/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:00
Po zmianie:
2023-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:30
Po zmianie:
2023-11-22 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00501585/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:00
Po zmianie:
2023-11-24 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:30
Po zmianie:
2023-11-24 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-23
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66515400, 66516100, 66516400
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10284146 2024-03-06
godz. 14:00
Śląskie usługa ubezpieczenia: mienia, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz od OC, zgodnie z załączonym wykazem (załącznik nr 2,3,4 i 5)
10269696 2024-03-08
godz. 09:30
Mazowieckie SVA/BZ/4620-3/2024 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Spółki AMW SINEVIA Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia ...
10253150 2024-03-08
godz. 11:00
Podkarpackie USŁUGA UBEZPIECZENIA MIASTA JASŁA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Część 1: PAKIET IUbezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ1. Ubezpieczenie odpowiedzialno...
10279078 2024-03-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Malborka i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Część 1: CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie ...
10298792 2024-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Ubezpieczenie dla AWF Warszawa
10293641 2024-03-11
godz. 11:00
Śląskie USŁUGA UBEZPIECZENIA URZĘDU MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA Część 1: PAKIET I1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia2. Ubezpieczen...
10280938 2024-03-12
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kurów, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Część 1: CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mieni...
10291214 2024-03-14
godz. 12:00
Łódzkie „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Łęczyckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi „ Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powia...
10255729 2024-03-15
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu
10298087 2024-03-20
godz. 08:30
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest: Usługa kompleksowego ubezpieczenia 24 jednostek pływających Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej.Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w za...