Przetarg 10050736 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU...

   
Analizuj Zamówienie 10050736 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-31
przedmiot ogłoszenia
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I INSTYTUCJAMI KULTURY NA OKRES O
D DNIA 01.01.2024 DO 31.12.2025 ROKU

Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Krasnostawskiego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób odpracowujących prace społecznie użyteczne.

Część 2: 5.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Krasnostawskiego oraz jednostek organizacyjnych. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezskładkowe),3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,5) rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance,6) ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli wykonawca takie posiada).

OR.272.7.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00494068/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:00
Po zmianie:
2023-11-22 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-16 12:30
Po zmianie:
2023-11-22 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-15
Po zmianie:
2023-12-21


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00501585/01 z dnia: 2023-11-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:00
Po zmianie:
2023-11-24 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-22 12:30
Po zmianie:
2023-11-24 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-21
Po zmianie:
2023-12-23
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000, 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66515400, 66516100, 66516400
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10094868 2023-12-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków i opiekunów młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Miasta Rybn...
10120008 2023-12-11
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Ubezpieczenie Powiatu Sępoleńskiego Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszys...
10106744 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki wraz z jednostkami organizacyjnymi Część 1: Część nr 1 obejmuje ubezpie...
10122052 2023-12-11
godz. 12:00
ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W SIEDLCACH Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW pojazdów mechanicznych Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
10120715 2023-12-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Polska - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz ...
10114182 2023-12-12
godz. 09:45
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. KOMUNY PARYSKIEJ W GDYNI Ubezpieczenie majątku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na rok 2024
10121583 2023-12-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY DUSZNIKI Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Duszniki Część 1: Część I Zamówienia:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzy...
10107624 2023-12-14
godz. 11:30
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. KAROLA JONSCHERA W ŁODZI Usługa ubezpieczenia Miejskiego Centrum Medycznego im. K. Jonschera w Łodzi Część 1: 1. CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;- ubezpieczenie sprzętu elekt...
10103084 2023-12-14
godz. 23:59
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W SPALE Usługi ubezpieczenia majątkowego
10102335 2024-01-05
godz. 11:30
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W WARSZAWIE Usługi ubezpieczeniowe - Usługa ubezpieczenia grupowego oraz kosztów ochrony prawnej