Przetarg 10621494 - U/15/2024 - Druk i sukcesywna dostawa czasopisma...

   
Analizuj Zamówienie 10621494 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-13
przedmiot ogłoszenia
U/15/2024 - Druk i sukcesywna dostawa czasopisma „Indeks” wraz z materiałem ilustracyjnym dla Biura Marketingu i Public Relations


1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk i sukcesywna dostawa czasopisma „Indeks” wraz z materiałem ilustracyjnym dla Biura Marketingu i Public Relations.2. Wykonawca w ramach sukcesywnych dostaw wydrukuje i dostarczy przedmiot zamówienia spakowany np.: w pudełka kartonowe oraz dokona rozładunku i wniesienia przedmiotu zamówienia pod następujące adresy: 2.1. Uniwersytet Opolski - Collegium Minus - Biuro Podawcze, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole,2.2. Uniwersytet Opolski - Studenckie Centrum Kultury, ul. Katowicka 95, 45-061 Opole- każdorazowo po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym ilość egzemplarzy czasopisma, które będą dostarczane na poszczególne adresy, z uwzględnieniem pkt. 4.5. SWZ. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia w rozumieniu SWZ jest działaniem Wykonawcy polegającym na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do SWZ) i ofercie wykonawcy, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące Zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ (dalej jako Zamówienia).4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.5. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A do SWZ.

U/15/2024
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79823000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10673689 2024-07-16
godz. 23:59
Warmińsko-Mazurskie Przygotowanie i wydruk kalendarzy na rok 2025 na potrzeby Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
10616896 2024-07-18
godz. 08:00
Małopolskie Druk i dostawa 57 pozycji w 13 częściach, z dopuszczeniem ofert częściowych Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do magazynu książek Zamawiającego, mieszczącego się w Oświ...
10670392 2024-07-18
godz. 10:00
Wielkopolskie świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej – sukcesywnie, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;W określonych przypadkach, nie więcej niż 12 razy w...
10681435 2024-07-18
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa książek: literatura dla dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży.
10650786 2024-07-19
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa do siedziby zamawiającego kalendarzy na 2025 r.
10682340 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Druk i dostawa publikacji jubileuszowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej „25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej”. Druk i dosta...
10679132 2024-07-23
godz. 09:00
Dolnośląskie :WYKONANIE USŁUG WYDRUKÓW WIELKOFORMATOWYCH DLA POTRZEB TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU w sezonie 2024 / 2025
10635104 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych (nekrologów/ogłoszeń różnych) w wybranych tytułach w prasie ogólnopolskiej oraz inter...
10201284 2024-12-31
godz. 00:00
Śląskie publikacja ogłoszeń w prasie w sprawach prowadzonych przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Rybnika o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 15 000 cm2.
10022042 2024-12-31
godz. 15:00
Śląskie Okresowe ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych TAURON Wytwarzanie S.A. - usługi