Przetarg 8364592 - Trockenbau- und Putzarbeiten Erweiterung der orthopädischen...

   
Analizuj Zamówienie 8364592 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-31
przedmiot ogłoszenia
Trockenbau- und Putzarbeiten
Erweiterung der orthopädischen Klinik König-Ludwig-Hauses Würzburg um ein Zentrum für seelische G
esundheit, Bauphase 2
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45210000, 45215140, 45324000, 45410000, 45421141, 45421146
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Niemcy
województwo realizacji
kraj organizatora Niemcy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8444886 2021-10-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SKALBMIERZ budowa świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sielec Biskupi oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drożejowice, Gmina Skalbmierz. Część 1: Zadanie I.Bu...
8433567 2021-10-22
godz. 12:00
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ROZBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PSP W ŁUKOWIE 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Poża...
8445225 2021-10-25
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRASNYMSTAWIE „Budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Krasnymstawie” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Kras...
8447876 2021-10-25
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOSNÓWCE Budowa łącznika budynków i rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce Przedmiotem zamówienia Budowa łącznika 3 budynków DPS, konstrukcja murowana. Wewnątrz dwie platformy do transportu osób niepeł...
8451571 2021-10-26
godz. 09:00
URZĄD GMINY LUTOCIN Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE 1.1/ Przedmiotem zamówi...
8454936 2021-10-29
godz. 11:00
STOWARZYSZENIE INTEGRACJA PIĘCIU WSI 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa „Centrum Turystyki” w Woli Grzymkowej, służąca celom rekreacyjnym dla okolicznych mieszkańców oraz turystów.2. Zakres robót obejmuje w szczególności wyk...
8424197 2021-10-29
godz. 11:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE Budowa nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny Numer referencyjny: ZP/31/2021 Budowa nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Bło...
8467301 2021-11-02
godz. 12:00
URZĄD GMINY WIENIAWA Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wieniawa poprzez ochronę zabytkowych budynków:...
8471702 2021-11-03
godz. 09:00
ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE Budowa kompleksu sportowego wraz ze świetlicą środowiskową, os. Mogiła w Krakowie. NZ.273.195.2021.AMA
8459163 2021-11-03
godz. 10:00
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i dostosowanie budynku Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3 do wymagań ekspertyzy stanu ochrony prze...