Przetarg 5038269 - Transport van vloeibaar slib (perceel 1, 3, 6, 7). De...

   
Analizuj Zamówienie 5038269
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-06
przedmiot ogłoszenia
Transport van vloeibaar slib (perceel 1, 3, 6, 7).
De opdracht bestaat uit vloeibaar slib via pompen te laden in citernewagens, dit slib vervolgens te transporteren naar een door Aquafin opg
egeven bestemming en het slib daar te lossen in de voorziene bekkens.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90400000, 90500000, 90600000, 90900000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie terenu , wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8981175 2022-07-01
godz. 10:00
ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA KALISZ SP. Z O.O. W KALISZU Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów od Energa-Oj Elektroenergetyczne Sp. z o. o. Oddział w Kaliszu dla GPZ Turek Żuki
8962693 2022-07-04
godz. 09:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE Sprzątanie działki przy ul. Azaliowej w Koszalinie NIE więcej niż 12 razy w trakcie obowiązywania umowy Numer referencyjny: DZP-OS.2610.197.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest Sprząta...
8983539 2022-07-04
godz. 09:30
WODOCIĄGI RACIBORSKIE SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 - 2 zadania
9002339 2022-07-04
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OLSZTYNIE Wykonywanie usługi rozładunku oraz niszczenia wyrobów tytoniowych na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
9006163 2022-07-05
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach i na terenie zewnętrznym na obszarze dzialania Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie
9006257 2022-07-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŻYCHLIN Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Żychlinie , ul. Graniczna 38 5.1. Przedmiotem zamówienia jest...
9002695 2022-07-08
godz. 10:00
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 18/TP1/SZP-1/2022 Świadczenie usług sprzątania obiektów dydaktycznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie, budynki A, B, B-C i C . 1. Świadczenie usł...
9005757 2022-07-12
godz. 09:00
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE Sprzątanie budynków i terenu zewnętrznego dla Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Część 1: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zak...
9009071 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE Świadczenie usługi transportu i zagospod.niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegrad.powstaj.na NIEruchom. zamieszkałych na terenie GmOborniki...
8976773 2022-07-15
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O.O. Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: DAP.ZP.26.4.2022 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie...