Przetarg 6615010 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6615010 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-27
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Szczaniec, dz. nr 116/2

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe w
ykonanie inwestycji w postaci sporządzenia dokumentacji technicznej, wraz z uzyskaniem pozwoleń i wykonaniem termomodernizacji budynku na działce nr 116/2 w Szczańcu. Zakłada się rozwiązania gwarantujące utrzymanie obiektu w odpowiednim stanie technicznym w okresie co najmniej 10 lat od przystąpienia do użytkowania bez podejmowania inwestycji odtworzeniowych. W związku ze specyfiką projektu, wymagany jest obowiązek konsultacji dotyczących wykonania projektu ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiającego na poszczególnych etapach fazy projektowej i wykonawczej Inwestycji. Realizacja obiektu rozumiana jest jako sporządzenie niezbędnej dokumentacji z uzyskaniem pozwoleń i wykonaniem termomodernizacji budynku.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540046869-N-2019 z dnia: 2019-03-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane, polegające termomodernizacji budynków lub na budowie, lub rozbudowie budynków, o pow. użytkowej minimum 100m2.
W ogłoszeniu powinno być:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane, polegające termomodernizacji budynków lub na budowie, lub rozbudowie budynków.
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 9331200, 31400000, 42511110, 45000000, 45223000, 45261000, 45300000, 45311000, 45320000, 45321000, 45330000, 45331000, 45421100, 45453000, 51900000, 71313430, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się