Przetarg 8859919 - Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom...

   
Analizuj Zamówienie 8859919 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-22
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubli
cu

Część 1: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu, przy ul. dr E. Cyrana 10, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych budynku (segment I i III), docieplenie dachu na części budynku, wymiana istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej i PCV na nową.

Część 2: 1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót związanych z termomodernizacją Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w dokumentacji projektowej, w tym m.in. modernizacja dachu poprzez wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej i docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymiana instalacji c.o. obejmująca montaż projektowanych rurociągów wraz z montażem grzejników, armatury odcinającej, regulacyjnej oraz roboty budowlane towarzyszące.

RZP.272.5.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00146236/01 z dnia: 2022-05-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-10 09:00
Po zmianie:
2022-05-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-10 10:00
Po zmianie:
2022-05-11 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-08
Po zmianie:
2022-06-09UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00150839/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-11 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-11 10:00
Po zmianie:
2022-05-13 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-09
Po zmianie:
2022-06-11UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151384/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00155794/01 z dnia: 2022-05-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00014007/02/P
Po zmianie:
2022/BZP 00014007/03/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-16 09:00
Po zmianie:
2022-05-20 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-16 10:00
Po zmianie:
2022-05-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-14
Po zmianie:
2022-06-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00164282/01 z dnia: 2022-05-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-20 09:00
Po zmianie:
2022-05-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-20 10:00
Po zmianie:
2022-05-27 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-18
Po zmianie:
2022-06-25UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00171742/01 z dnia: 2022-05-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-27 09:00
Po zmianie:
2022-05-30 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-27 10:00
Po zmianie:
2022-05-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-25
Po zmianie:
2022-06-28
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45111300, 45260000, 45321000, 45331100, 45410000, 45421000, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008778 2022-07-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę docieplenie domu; skucie tynków i docieplenie styropianem czarnym 15cm, tynkowanie, częściowy (lub całkowity) remont balkonu
8993402 2022-07-08
godz. 09:00
URZĄD GMINY CZAJKÓW Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Czajków poprzez termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i zasto...
9005790 2022-07-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY Termomodernizacja budynku SP w Gągolinie Płd. A. Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym, polega...
8995994 2022-07-14
godz. 09:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU Termomodernizacja budynków Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacj...
9009181 2022-07-14
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO CZERSK TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NADLEŚNICTWA CZERSK Część 1: Część 1 -Termomodernizacja budynku socjalno biurowego Szkółki Leśnej ListewkaPrzedmiotem robót budowlanych jest przede ws...
9011205 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY STARY DZIERZGOŃ „Remont pokrycia dachu i termomodernizacja budynku nr 47 położonego w miejscowości Myślice” Przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu i elewacji budynku mieszkalno-usługowego w M...
9024124 2022-07-15
godz. 16:00
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE wykonanie termomodernizacji budynku Stolarni przy Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa tym: projekt budowlany instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z bilanse...
9015340 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY RUDNA 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych objętych ww. dokumentacją oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Poprawa ...
9014937 2022-07-20
godz. 10:00
PRZEDSZKOLE NR 158 ŚWIAT KRASNALI 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Przedszkola nr 158 położonego na osiedlu Kosmonautów 107 w Poznaniu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, okre...
9021543 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓZD 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Kłonów, gmina Gózd”W zakresie robót jest wykonanie następujących ...