Zlecenie 7215888 - Szybka ścieżka, zapytanie ws. wyboru kadry naukowej w...

   
Zamówienie 7215888 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-08
przedmiot zlecenia
Szybka ścieżka, zapytanie ws. wyboru kadry naukowej w ramach projektu o roboczej nazwie: „ConnectedLife - kompletna platforma
technologiczna dla przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial-Internet-of-Things)”, na funkcję członków zespołu badawczo-rozwojowego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CONNECTEDLIFE/POIR_1.1.1/3 dotyczące wyboru kadry naukowej w ramach projektu pod roboczym tytułem: „ConnectedLife - kompletna platforma technologiczna dla przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial-Internet-of-Things)”, na funkcję członków zespołu badawczo-rozwojowego.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego ConnectedLife ubiega się o dofinansowanie w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkurs 6/1.1.1/2019 Szybka ścieżka. Cel zamówienia Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji członków zespołu badawczo-rozwojowego w projekcie badawczym pt.: „ConnectedLife - kompletna platforma technologiczna dla przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial-Internet-of-Things)”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zleconych polegających na prowadzeniu następujących prac badawczych (głównie analityczno–koncepcyjnych) w zakresie m.in. analizy danych, doboru i modelowania algorytmów związanych ze zmianami klimatycznymi, w tym :

1) Opracowanie algorytmów analizy i predykcji przyszłych zachowań zmian klimatycznych: budowanie korelacji pomiędzy warunkami atmosferycznymi, ilością opadów, innymi zdefiniowanymi wskaźnikami, a krytycznymi zmianami klimatycznymi (pokrywa śnieżna, opady, powodzie, zmiany temperatury).
2) Określanie ograniczeń oraz źródeł danych do budowanych i testowanych modeli prognostycznych, a także w celach optymalizacyjnych związanych ze zmianami klimatycznymi.
3) Eksploracja danych w celu weryfikacji istnienia wzorców. Opracowanie efektywnych metod wyszukiwania zależności na podstawie danych historycznych systemów skorelowanych z zewnętrznymi źródłami danych (np. ogólnodostępne bazy naukowe, bazy informacji pogodowej, systemy informacji geograficznej w zakresie warunków atmosferycznych, itp).
4) Testowania poprawności działania kluczowych algorytmów i mechanizmów

Zaangażowanie w wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający określa na min. 16 a maks. 80 roboczogodzin w miesiącu.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się