Przetarg 9959352 - SZP/242-289/20223, Dostawa modułów zasilających i...

   
Analizuj Zamówienie 9959352 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
SZP/242-289/20223, Dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akcelerato
ra Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem - zadania. Numer referencyjny: SZP/242-289/2023
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe:
zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający
zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających
dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR
2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w NIEmczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR.
3. Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, NIEmcy.
zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe: zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR 2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR. 3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w następujących etapach: a. I etap realizacji zadania podstawowego nr 1: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. b. II etap realizacji zadania podstawowego nr 1: dostawa 6 modułów zasilających i 1 modułu zawracającego określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ) Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. c. I etap realizacji zadania podstawowego nr 2: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. d. II etap realizacji zadania podstawowego nr 2: dostawa 6 modułów zasilających określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe: zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR 2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR. 3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w następujących etapach: a. I etap realizacji zadania podstawowego nr 1: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. b. II etap realizacji zadania podstawowego nr 1: dostawa 6 modułów zasilających i 1 modułu zawracającego określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ) Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. c. I etap realizacji zadania podstawowego nr 2: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. d. II etap realizacji zadania podstawowego nr 2: dostawa 6 modułów zasilających określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 198-621688 z dnia 2023-10-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/01/2024
Powinno być:
Data: 07/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:15
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny przemysłowe
kody CPV 42531000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , maszyny przemysłowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10527797 2024-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wkładek bezpiecznikowych, zwór, osłon oraz wkładek typu topik dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale na 6 części. Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa wkładek ...
10625067 2024-06-25
godz. 11:00
Małopolskie Dostawa przewodów ydy 750V
10632557 2024-06-25
godz. 12:00
Wielkopolskie LUZK02 - Agregat, miernik, moduł
10591024 2024-06-25
godz. 12:00
Świętokrzyskie Zakup i instalacja maszyny do spłonkowania łusek kaliber 30 mm i lakierowania powierzchni obcisku spłonki
10632375 2024-06-25
godz. 12:19
Dolnośląskie WT.2372.310.2024 Bateria litowa, filterek, kluczyk PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bateria litowa 2CR5 6 V do baterii elektronicznych na fotokomórkę Oras 198330 - 6 szt. 2 Flilterek do MP ROAT...
10627042 2024-06-25
godz. 23:59
Małopolskie Piła dwugłowicowa do profili aluminiowych. Szczegółowy opis w załączonym pliku. Powstaje w kontekście projektu FEMP.01.11-IP.01-0679/24 - Optymalizacja procesów produkcyjnych w fi...
10630831 2024-06-27
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa i montaż napędów przystosowanych do zdalnego sterowania oraz wyposażenie we wskaźnik zwarcia w polach SN w istniejących rozdzielnicach SN w stacjach SN/nN - Projekt i prace wyk...
10632262 2024-06-27
godz. 13:00
Wielkopolskie BB/ Akumulator do leja betoniarskiego 12V 180Ah 1000A, biegun plusowy z lewej. Zdjęcie w załączniku. Dostawa do Bielska-Białej
10619673 2024-06-28
godz. 00:00
Śląskie Sukcesywne dostawy rozdzielnic słupowych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
10608524 2024-07-16
godz. 12:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, nadzór nad montażem oraz procesem rozruchu maszyn i urządzeń do produkcji winylowych płyt SPC (Stone Plastic Composite) w zakresie naważania i prz...