Przetarg 9959352 - SZP/242-289/20223, Dostawa modułów zasilających i...

   
Analizuj Zamówienie 9959352 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-09-22
przedmiot ogłoszenia
SZP/242-289/20223, Dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akcelerato
ra Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem - zadania. Numer referencyjny: SZP/242-289/2023
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe:
zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający
zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających
dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR
2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w NIEmczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR.
3. Miejsce dostawy: Siedziba Spółki FAIR GmbH zlokalizowana pod adresem: Planckstrasse 1, 64291 Darmstadt, NIEmcy.
zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe: zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR 2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR. 3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w następujących etapach: a. I etap realizacji zadania podstawowego nr 1: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. b. II etap realizacji zadania podstawowego nr 1: dostawa 6 modułów zasilających i 1 modułu zawracającego określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ) Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. c. I etap realizacji zadania podstawowego nr 2: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. d. II etap realizacji zadania podstawowego nr 2: dostawa 6 modułów zasilających określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR wraz z transportem – dwa zadania podstawowe: zadanie podstawowe nr 1 – 6 modułów zasilających i 1 moduł zawracający zadanie podstawowe nr 2 – 6 modułów zasilających dla akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR 2. Kompleks akceleratorów FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) budowany jest obecnie w Darmstadt w Niemczech przez międzynarodową organizację FAIR GmbH, której polskim udziałowcem jest Uniwersytet Jagielloński. Jednym z zadań koordynowanych oraz realizowanych przez Politechnikę Wrocławską w ramach wkładu polskiego do budowy FAIR jest dostawa modułów zasilających i zawracających dla Gałęzi P, M, H i G Lokalnego Systemu Kriogenicznego akceleratora Super-FRS infrastruktury FAIR. 3. Przedmiotowa dostawa będzie realizowana w następujących etapach: a. I etap realizacji zadania podstawowego nr 1: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. b. II etap realizacji zadania podstawowego nr 1: dostawa 6 modułów zasilających i 1 modułu zawracającego określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ) Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 1: nie później niż 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. c. I etap realizacji zadania podstawowego nr 2: osiągnięcie gotowości produkcyjnej, szczegółowo zdefiniowanej w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji I etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy. d. II etap realizacji zadania podstawowego nr 2: dostawa 6 modułów zasilających określonych w Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 3 do SWZ). Okres realizacji II etapu zadania podstawowego nr 2: nie później niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 198-621688 z dnia 2023-10-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/01/2024
Powinno być:
Data: 07/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 10/11/2023
Czas lokalny: 10:15
branża Energoelektryczna, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża urządzenia, materiały, maszyny przemysłowe
kody CPV 42531000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: urządzenia, materiały , maszyny przemysłowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113806 2023-12-06
godz. 23:59
SUMEL GROUP SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2023 Oferta przedstawiona w zapytaniu ofertowym, realizowana będzie w ramach projektu z poddziałania 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Smal...
10121057 2023-12-07
godz. 12:00
COGNOR S.A.ODDZIAŁ FERROSTAL ŁABĘDY ODDZIAŁ W ZAWIERCIU Przezwojenie stojanów
10103729 2023-12-08
godz. 11:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa aparatury elektrycznej dla jednostek trakcyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 312-14 1 STYCZNIK NTK-05 80A 84V APARATURA TRAKCYJNA ELEKTR...
10079431 2023-12-11
godz. 09:00
JSW KOKS S.A. Zakup kompletnej ubijarki do wsadnicy nr 2 w Koksowni Jadwiga
10106942 2023-12-11
godz. 10:00
PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O. Dostawa Walcarki mechanicznej MRC 2050 - 4,0 MD BERNARDO lub urządzenia równoważnego
10113499 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY UNIEJÓW Remont świetlic wiejskich w gminie Uniejów (..): Orzeszków, Skotniki i Wola Przedmiejska w ramach zadania:Remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich (..) Orzeszków, Skotniki i Wola Przedm...
10102763 2023-12-14
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sukcesywna dostawa materiałów branży EE dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim- części eksploatacyjne Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ.
10120591 2023-12-15
godz. 11:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU Dostawa agregatu prądotwórczego na naczepie do lokalizacji przy wyb. Pasteura 4 we Wrocławiu
10106255 2023-12-15
godz. 12:00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych zasilaczy hydraulicznych przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu...
10103717 2023-12-28
godz. 23:59
DECCO S.A. Piła do cięcia listew przyszybowych z elektronicznym zderzakiem szt. 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: - Automatyczna przecinarka tarczowa do cięcia profili listew przyszybowych z PCV do...