Zlecenie 7500631 - SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – Zorganizowanie i...

   
Zamówienie 7500631 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-26
przedmiot zlecenia
SZKOŁA ĆWICZEŃ W SUCHYM LESIE – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ram
ach projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE”

1. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie-WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych wraz z wydaniem każdemu uczestnikowi pisemnego zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji.
3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji kluczowych przez nauczycieli objętych wsparciem we wskazanym wyżej projekcie, w tym kompetencji cyfrowych (TIK).
4. Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy): łączna liczba obejmuje 16 godzin dydaktycznych (lekcyjnych 45-minutowych) zajęć online.
5. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający stosowne
6. uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są wymagane odrębnymi przepisami.
7. Wytwarzane w ramach szkolenia materiały muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Muszą zawierać odpowiednie loga o wymiarach proporcjonalnych do wielkości materiału dydaktycznego. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli w ramach projektu Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie-WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla nauczycieli z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych wraz z wydaniem każdemu uczestnikowi pisemnego zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji.
3. Celem szkolenia jest nabycie kompetencji kluczowych przez nauczycieli objętych wsparciem
we wskazanym wyżej projekcie, w tym kompetencji cyfrowych (TIK).
4. Czas trwania i sposób organizacji pojedynczego szkolenia (dla 1 grupy): łączna liczba obejmuje 16 godzin dydaktycznych (lekcyjnych 45-minutowych) zajęć online.
5. Zajęcia szkoleniowe mogą prowadzić wyłącznie wykładowcy i instruktorzy posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia szkoleń danego typu, o ile są wymagane odrębnymi przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1- opis przedmiotu zamówienia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne, kursy informatyczne
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się