Zlecenie 7826855 - Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult...

   
Zamówienie 7826855 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-11-20
przedmiot zlecenia
Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość na kujawsko-
pomorskim rynku pracy” Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostaną objęte 14 osób, są to osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących - powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej dla 14 Uczestników Projektu: 3 grupy szkoleniowe: 1 grupa licząca 6 osób, 2 grupa licząca 3 osoby, 3 grupa licząca 5 osób.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55320000, 55321000, 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się