Zlecenie 7826854 - Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult...

   
Zamówienie 7826854 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-11-20
przedmiot zlecenia
Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość na kujawsko-
pomorskim rynku pracy” Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostanie objętych 6 osoby, są to osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących - powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: I CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM Z ZAKRESU: OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z UPRAWNIENIAMI DO BEZPIECZNEJ WYMIANY BUTLI GAZOWYCH Z MODUŁEM MAGAZYNIERA dla 6 osób; szkolenie będzie się odbywało na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiat inowrocławski, miasto: Inowrocław.Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostanie objętych 3 osób, są to osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących - powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: II CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM Z ZAKRESU: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KLASA III dla 3 osób, szkolenie będzie się odbywało na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, powiat inowrocławski, miasto Inowrocław.Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy” Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostanie objętych 5 osób, są to osoby, które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących - powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: III CZĘŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO WRAZ Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM Z ZAKRESU: OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWE KLASA III dla 5 osób, szkolenie będzie się odbywało na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, powiat inowrocławski, miasto Inowrocław.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się