Zlecenie 7831372 - Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult...

   
Zamówienie 7831372 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-11-24
przedmiot zlecenia
Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Aktywizacja NEET” Oś pr
iorytetowa: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostaną objęte 6 osób, są to wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej dla 6 Uczestników Projektu.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55320000, 55321000, 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się