Zlecenie 10119606 - Szanowni Państwo, Energa Logistyka Sp. z o.o. uprzejmie...

   
Zamówienie 10119606 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-11-30
przedmiot zlecenia
Szanowni Państwo, Energa Logistyka Sp. z o.o. uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym prowadzonym w imieniu
i na rzecz Energa Obrót SA w przedmiocie: „EOB-ŚWIADCZENIE USŁUG CONTACT CENTER W IMIENIU ENERGA OBRÓT S.A.” zgodnie z załączonymi Warunkami Postępowania Zakupowego (WPZ). Załączniki nr 1, 2, 2a, 3 i 4 do WPZ - zostaną udostępnione po przesłaniu uzupełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji (jeśli nie wynika to z ogólnodostępnych rejestrów KRS lub CEiDG, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo) formularza o udostępnienie załączników w treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 6 do Warunków Postępowania Zakupowego (WPZ). Formularz o udostępnienie załączników należy przesłać przez Platformę Zakupową Connect w terminie do 07.12.2023r. do godz. 11:00.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Usługi informacyjne, bazy danych, tłumaczenia
podbranża analizy, audyty, certyfikaty, usługi informacyjne, konsulting, doradztwo
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: analizy, audyty, certyfikaty , usługi informacyjne , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10267394 2024-02-23
godz. 10:00
Mazowieckie Szacowanie wartości zamówienia: Przeprowadzenie audytu rekompensaty uzyskanej za 3 zamknięte okresy rozliczeniowe dotyczące administrowania strefą płatnego parkowania od 01.01.2021r. d...
10264951 2024-02-26
godz. 10:00
Podkarpackie Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) weryfikację czynności i dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy sprzętu informatycznego p...
10252358 2024-02-26
godz. 12:00
Wielkopolskie Przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2023 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognoz...
10274317 2024-02-28
godz. 16:00
Lubelskie I. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania społeczno-rynkowego (analiza potrzeb społecznych z analizą trendów rynkowych), które oceniać będzie zapotrzebowanie na ...
10268149 2024-02-29
godz. 00:00
Mazowieckie Prowadzenie i koordynacja oraz monitorowanie i ewaluacja pięciu tematycznych sieci współpracy i samokształcenia w ramach wybranych obszarów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (...
10276053 2024-03-04
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie „Wdrożenie platformy e-usług publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie”- etap 2 pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie. 1.Przedmiotem zamówienia jest: „...
10276682 2024-03-07
godz. 18:00
Mazowieckie usługa wykonywania obowiązków związanych z realizacją zadań Specjalisty ds. obronnych i kryzysowych dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
10235179 2024-03-08
godz. 10:00
Pomorskie Monitoringi poinwestycyjne zadania „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
10277975 2024-03-22
godz. 12:00
Mazowieckie Audyt dotychczasowej działalności spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w obszarze finansowym Przedmiotem Zamówienia jest sporządzenie przez Wykonawcę raportu, w którym prz...
10218401 2024-03-29
godz. 23:59
Wielkopolskie Wniosek o wpisanie na listę wykonawców przekwalifikowanych (Portfolio) Zawarty w ogłoszeniu